P.N.D.B. Home                                                                                P.N.D.B. Menu

Concept-verslag coördinator jeugdzaken

Een verheugende ontwikkeling was waar te nemen bij het Brabantse jeugddammen in 2004-2005.
Met name in de jongste categorieën blijkt nieuw talent te zijn opgestaan.

Waar de juniorencategorie met één lid niet erg van zich doet spreken, en ook de aspiranten (uitgezonderd de sterke Joeri Hezemans van Angarde Informatica en Arfidah Beset van Heijmans Excelsior) geen breed veld op de been kunnen brengen, is de hoop vanuit de pupillen en welpen weer groot, dat in de toekomst talenten kunnen rijpen.
We praten hierbij vooral over de Tilburgse school (van Cor Kuijstermans) met Thijs van den Broek bij de pupillen en zijn broer Sander en Michiel Rusch bij de welpen.

Er is een begin gemaakt met een verkorte kadercursus voor de jeugdtrainers (3 deelnemers hebben de eerste module doorlopen).

Het schooldammen is uitgebreid met toernooien in Tilburg en mogelijk Oss.
Piet van Rens heeft de Brabantse kampioenschappen hiervan verzorgd.

Op de nationale damdag waren we met niet al te veel succes aanwezig met een pupillen en een aspirantenteam.

In Tilburg is de HF pupillen NK georganiseerd, in Dongen een HF meisjes en in Asten een HF schooldammen.

In 's Hertogenbosch is voor de tweede maal een jeugdtoernooi gehouden.

De commissie jeugdzaken wil graag uitbreiding via jongere krachten en hoopt dit komend seizoen te realiseren.

Ton Sprangers