P.N.D.B. Home       P.N.D.B. Menu       Brabantcup Uitslagen       Teamwedstrijden algemeen

Algemeen
De Brabantcup gaat van start in de eerste volle week van april.
De wedstrijden vangen aan om 20:00 uur in het clublokaal van de thuis spelende vereniging.
Deze locaties zijn opgenomen in het overzicht van
aangesloten verenigingen.
De speeldata staan vermeld bij de
uitslagen.
Beide teams mogen gezamenlijk een andere aanvangstijd overeenkomen.

De eerste dertien teams van het klassement van vorig jaar zijn vrijgesteld van de eerste ronde.
Dit zijn: Angarde Informatica 1 en 2, B.D.O. 1, DC Mensfort 1, DC Oisterwijk 1, E.A.D. 2,
Heijmans Excelsior 1, 2, en 3, H.S.D.V. 1, S&A/D.A.M. 1 en 2 en T.D.V. 1.
Vanwege het niet meespelen van Angarde Informatica 2 is ook Heijmans Excelsior 4 vrijgesteld van de eerste ronde.


Speeltempo
Het speeltempo bedraagt 50 zetten per speler voor de eerste 90 minuten, daarna 15 minuten voor de rest van de partij.
Afbreken is niet toegestaan.


Beslissing bij gelijke eindstand
1e: sneldammen met verwisselde kleuren en gelijke opstellingen en 5 minuten per speler per partij
2e: de eerste winstpartij vanaf bord één gerekend van de reguliere wedstrijd
3e: de eerste winstpartij vanaf bord één gerekend van de sneldamwedstrijd
1e en 3e herhalen tot een winnaar is vastgesteld.


Uitslagen
Per e-mail verzenden naar de wedstrijdleider, Ton Sprangers

De uitslagen worden vastgelegd op
www.pndb.nl/team/cup/uitslag.htm


Gerechtigde spelers
Alle spelers dienen lid te zijn van de P.N.D.B.
Men moet meespelen bij een vereniging waarvoor men dit seizoen gerechtigd is geweest om uit te komen.
Een speler kan voor de wedstrijden van de Brabantcup slechts voor één vereniging uitkomen.


Teamopgaven
De teamopgaven zijn ratingafhankelijk.
Bij een hoger team hebben alle spelers een hogere of gelijke rating dan de spelers van een lager team.
Een speler die geen rating heeft wordt verondersteld de laagste rating van de opgegeven spelers van zijn team te hebben. Heeft een speler geen rating maar zou deze volgens de vereniging waar hij voor uitkomt wel een rating moeten hebben, dan kan ook in overleg met de wedstrijdleider een geschatte rating worden vastgesteld.


Invallers
In het eerste team van elke vereniging kan iedere speelgerechtigde speler invallen, ongeacht de rating.
In lagere teams is de laagste rating van het naasthogere opgegeven team de norm.
Er mogen geen spelers met hogere rating invallen.

Men mag ook niet bij een lager team meespelen als men bij een hoger team is opgegeven.
Is men meer dan één keer ingevallen in een hoger team, dan mag men
in de volgende ronde niet meer in een lager team uitkomen.
Ongerechtigd meespelen van een speler wordt altijd gestraft met het verloren verklaren van de wedstrijd.
Er wordt een bedrag van € 0,68 per deelnemende speler in rekening gebracht.
Bij het laagste team wordt de opstelling van de eerste wedstrijd geacht het opgegeven viertal te zijn.


Prijzen
De winnaar van het toernooi krijgt een wisselbeker.
Wint men voor de derde achtereenvolgende keer of voor de vijfde keer in totaal dan mag men de bokaal in bezit houden.
De nrs.1, 2 en mogelijk ook 3 mogen deelnemen aan de landelijke bekercompetitie 2004.
Daarom is er ook een wedstrijd voor de 3e en 4e plaats.

Samenstellingen van de hogere teams van deelnemende verenigingen met meerdere teams