Hierbij stuur ik U, mede namens onze penningmeester Cees Pot, het voorstel voor de verrekening van reiskosten voor de persoonlijke wedstrijden om het provinciale kampioenschap dat op de agenda staat van de najaarsvergadering.


Uitgangspunten van het PNDB bestuur zijn:

a. het al eerder door onze penningmeester aangegeven punt dat een eenvoudiger verrekening nodig was en dat hij niet meer op dezelfde manier wilde doorgaan met buitengewoon veel rekenwerk voor een paar euro's verschil.

b. De door de PNDB te vergoeden reiskosten voor spelers die van ver komen moeten ongeveer opwegen tegen de inschrijfgelden die door de overige spelers worden betaald. Daarnaast betaalt de PNDB natuurlijk zaken als zaalhuur en arbiterskosten.

c. Het PNDB Bestuur vindt het niet goed om ook de verenigingen waar de spelers lid van zijn te verplichten een deel van deze reiskosten te betalen. Het gaat immers om persoonlijke wedstrijden. Uiteraard staat het de verenigingen vrij om het deelnemen van hun leden aan deze wedstrijden te stimuleren door een vergoeding van een deel van hun reiskosten.


Het voorstel van het PNDB Bestuur luidt:

tot 30 km enkele reisafstand:
geen vergoeding, wel inschrijfgeld van 20 euro

30-50 km enkele reisafstand:
geen vergoeding, geen betaling van inschrijfgeld

boven 50 km enkele reisafstand :
vergoeding van 1/3 deel van de reiskosten tot max 40 euro, geen betaling van inschrijfgeld


Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de PNDB,
Frank Teer