Provinciale Noord-Brabantse Dambond

 

Persoonlijke Kampioenschappen Algemeen

Uitnodiging Brabants Kampioenschap Dammen 2010

 

Net als in de afgelopen jaren zullen de persoonlijke kampioenschappen van Noord-Brabant worden uitgesmeerd over een langere periode: 6 ronden in het voorjaar en 3 ronden in het najaar.

 

Het kampioenschap wordt gehouden op de volgende zaterdagen:

13 maart, 27 maart, 24 april, 15 mei, 5 juni en 26 juni.

 

De ronden zullen beginnen om 12:00 uur.

Het toernooi zal gehouden worden in het clublokaal van T.D.V. en Micone : Cafe Boulevard, Noordstraat 51, 5038 EG  Tilburg, tel. 013-544016 in Tilburg.

 

Voor dit toernooi kan door ieder PNDB lid vrij worden ingeschreven.

 

Gespeeld wordt om de titel kampioen van Noord-Brabant algemeen, kampioen Noord-Brabant eerste klasse is ratingcategorie tot 1100, kampioen Noord-Brabant tweede klasse is de ratingcategorie tot 900.

 

Het speeltempo zal zijn 50 zetten in 2 uur, vervolgens 25 zetten in 1 uur, en vervolgens 20 seconde per zet (Fisher).

 

Het toernooi wordt bij een deelname van 17 of meer spelers gespeeld in één groep via het Zwitsers systeem en bij deelname van minder spelers via rondtoernooien in aparte groepen van hoofdklasse spelers en eerste klasse spelers (rating tot 1100).

 

Inschrijven kan tot 06/03/2010 bij de wedstrijdleider persoonlijke wedstrijden Jasper Daems, bij voorkeur per email (jasper_daems@hotmail.com), anders telefonisch 0162-312601 of 06-33918710

 

Het inschrijfgeld van 20 euro moet via de bank aan de PNDB worden voldaan voor aanvang van de eerste ronde op rekeningnummer 1882.34.802 t.n.v. Penningmeester C.Pot.).

 

Bereikbaarheid speellokaal met openbaar vervoer:

Vanaf NS-station Tilburg, schuin de straat oversteken zie je cafe boulevard (5m. Lopen)

 

Jasper Daems

 

P.S. Het sneldammen zal worden gehouden op 10 april, uitnodiging daarvoor volgt nog.

Damkampioenschap van Noord-Brabant 2010

Korte beschrijving Zwitsers systeem op rating.

1. Iedere ronde spelen zo veel mogelijk spelers tegen elkaar met een gelijk aantal wedstrijdpunten.

2. De stand na iedere ronde wordt opgemaakt in de volgorde van wedstrijdpunten; bij een gelijk aantal wedstrijdpunten worden de spelers op volgorde van de gemiddelde rating van hun tegenstanders geklasseerd

3. De indeling voor een volgende ronde

· Spelers met een gelijk aantal punten ontmoeten elkaar

· Een groep met spelers met gelijk aantal punten wordt ten behoeve van de indeling geordend op volgorde van de eigen rating (let op: dit is een andere volgorde dan in de ranglijst)

· Als een oneven aantal spelers een gelijk aantal punten heeft wordt de laagst gerangschikte speler (dus met de laagste eigen rating) naar de volgende groep geplaatst (mits de overblijvende spelers tegen elkaar kunnen worden ingedeeld) en wordt daar tegen de hoogst gerangschikte speler ingedeeld.

· De spelers van een groep met gelijk aantal punten (dus nu een even aantal spelers) worden op volgorde van hun rating verdeeld in twee groepen; de spelers van deze twee helften spelen tegen elkaar in volgorde

Voorbeeld: zes spelers hebben na 2 ronden 4 punten. Deze worden volgens hun eigen rating in twee groepen verdeeld: groep A met spelers 1, 2 en 3 en groep B met spelers 4, 5 en 6. Vervolgens speelt speler 1 tegen speler 4, 2 tegen 5 en 3 tegen 6.

· Zoveel mogelijk wordt vermeden dat een speler tweemaal achtereen tegen een tegenstander speelt met meer (c.q. minder) wedstrijdpunten.

4. De indeling voor een volgende ronde wordt zoveel mogelijk gemaakt direct na afloop van de laatste partij in een ronde, zodat iedereen onmiddellijk kan weten wie zijn tegenstander in de volgende ronde is.

5. De dummy wordt steeds tegen de laagstgeplaatste speler ingedeeld en verliest die partij

6. In de 2-e en 3-e ronde kan de indeling door de wedstrijdleiding worden aangepast zodat die spelers die in het begin van de dummy gewonnen hebben niet onmiddellijk tegen te sterke tegenstanders (kandidaten voor de titel) uitkomen.