Provinciale Noord-Brabantse Dambond

 

Persoonlijke Kampioenschappen Algemeen

Vanwege een te geringe belangstelling gaat het Brabants kampioenschap 2011 niet door!

Damkampioenschap van Noord-Brabant 2011

Korte beschrijving Zwitsers systeem op rating.

1. Iedere ronde spelen zo veel mogelijk spelers tegen elkaar met een gelijk aantal wedstrijdpunten.

2. De stand na iedere ronde wordt opgemaakt in de volgorde van wedstrijdpunten; bij een gelijk aantal wedstrijdpunten worden de spelers op volgorde van de gemiddelde rating van hun tegenstanders geklasseerd

3. De indeling voor een volgende ronde

 Spelers met een gelijk aantal punten ontmoeten elkaar

 Een groep met spelers met gelijk aantal punten wordt ten behoeve van de indeling geordend op volgorde van de eigen rating (let op: dit is een andere volgorde dan in de ranglijst)

 Als een oneven aantal spelers een gelijk aantal punten heeft wordt de laagst gerangschikte speler (dus met de laagste eigen rating) naar de volgende groep geplaatst (mits de overblijvende spelers tegen elkaar kunnen worden ingedeeld) en wordt daar tegen de hoogst gerangschikte speler ingedeeld.

 De spelers van een groep met gelijk aantal punten (dus nu een even aantal spelers) worden op volgorde van hun rating verdeeld in twee groepen; de spelers van deze twee helften spelen tegen elkaar in volgorde

Voorbeeld: zes spelers hebben na 2 ronden 4 punten. Deze worden volgens hun eigen rating in twee groepen verdeeld: groep A met spelers 1, 2 en 3 en groep B met spelers 4, 5 en 6. Vervolgens speelt speler 1 tegen speler 4, 2 tegen 5 en 3 tegen 6.

 Zoveel mogelijk wordt vermeden dat een speler tweemaal achtereen tegen een tegenstander speelt met meer (c.q. minder) wedstrijdpunten.

4. De indeling voor een volgende ronde wordt zoveel mogelijk gemaakt direct na afloop van de laatste partij in een ronde, zodat iedereen onmiddellijk kan weten wie zijn tegenstander in de volgende ronde is.

5. De dummy wordt steeds tegen de laagstgeplaatste speler ingedeeld en verliest die partij

6. In de 2-e en 3-e ronde kan de indeling door de wedstrijdleiding worden aangepast zodat die spelers die in het begin van de dummy gewonnen hebben niet onmiddellijk tegen te sterke tegenstanders (kandidaten voor de titel) uitkomen.