Provinciale Noord-Brabantse Dambond

 

Teamwedstrijden Algemeen

De Brabantse verenigingen nemen deel aan diverse teamwedstrijden.

 

De provinciale competitie bestaat uit twee klassen.

 

De Hoofdklasse waarin met zestallen wordt gespeeld.

 

De Eerste klasse waarin met viertallen wordt gespeeld.

 

Daarnaast kennen we de Brabantcup.

Dit is een bekerwedstrijd voor viertallen, die als afvalsysteem wordt gespeeld.

 

Enkele verenigingen spelen verdienstelijk in landelijke competities, waarin met tientallen wordt gespeeld.

Regelgeving

 

Algemene regels

 

Teams in de hoofdklasse bestaan uit 6-tallen.

Teams in de 1e klasse bestaan uit 4-tallen.

Spelers in de 1e klasse hebben een maximale rating van 1100.

Dispensatie voor spelers met een hogere rating moet aangevraagd worden bij de commissie.

 

Opgegeven spelers van een hoger team mogen niet uitkomen in een lager team binnen dezelfde vereniging in dezelfde klasse.

 

De provinciale hoofd- en 1e klasse worden losgekoppeld van elkaar, evenals de nationale competitie is losgekoppeld van de provinciale competitie. Spelers krijgen hierdoor de mogelijkheid om veel partijen te spelen.

Het hoogste team van elke vereniging wordt in de provinciale competitie aangeduid als team 1.

 

Spelers mogen zowel in de hoofdklasse als in de 1e klasse uitkomen, mits aan de voorwaarden voldaan wordt.

Ook voor dezelfde vereniging.

Spelers mogen niet voor twee teams van dezelfde vereniging in dezelfde klasse in de basisteamsamenstelling

worden opgegeven.

Spelers mogen niet voor twee verenigingen in dezelfde klasse uitkomen.

 

Elk opgegeven speler moet minimaal een derde deel van de wedstrijden meespelen.

- Bij 8-9 wedstrijden wordt het minimum 3 wedstrijden.

- Bij 10-11 wedstrijden wordt het minimum 4 wedstrijden.

 

Indien een vereniging met meerdere teams in dezelfde competitie uitkomt spelen deze teams in de eerste competitiehelft (zo vroeg mogelijk) tegen elkaar.

 

Men maakt gebruik van de ratinglijst van de K.N.D.B. zoals deze per 1 juli van elk jaar wordt vastgesteld.

Ratingwijzigingen tijdens het seizoen hebben geen invloed op deelnames of uitsluitingen.

 

De wedstrijdleider dient een ratinglijst die in het begin van elk seizoen is vastgesteld (1 juli) aan alle verenigingen te overhandigen. Bij het definitieve competitierooster dient de wedstrijdleider ook de opgegeven teamsamenstellingen te overhandigen.

 

Voor aanvang van de wedstrijd wordt er een persoon aangewezen van de ontvangende vereniging die de rol van arbiter zal vervullen. Dit mag ook een speler zijn die meespeelt. Mocht er aan zijn/haar bord een arbiter nodig zijn dan wordt er een andere arbiter aangewezen.

 

Wedstrijden mogen alleen naar een andere datum worden verschoven, indien de wedstrijdleider daaraan voorafgaande toestemming heeft verleend. Na het verkrijgen van de toestemming dient hierover per omgaande een bericht te worden verzonden naar alle PNDB-contactpersonen.

 

De wedstrijdleider beslist in alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet.

 

Basissamenstelling en dispensatieregel

 

Alle teams moeten een teamsamenstelling opgeven.

Spelers met een rating van 1200 of hoger dienen in het hoogste team van een vereniging opgegeven te worden.

Na de eerste speelronde wordt de teamsamenstelling als definitief beschouwd.

 

Een speler met een hogere rating dan 1100 mag niet uitkomen in de 1e klasse, m.u.v. dispensatiespelers.

Dispensatie dient men voor of bij de teamopgave aan te vragen bij de wedstrijdleider.

Indien een vereniging met minimaal 1 team in de hoofdklasse uit komt is het niet mogelijk om dispensatie aan te vragen voor de 1e klasse.

 

Dispensatie is bedoeld om alle verenigingen in Noord-Brabant een mogelijkheid te bieden tot deelname aan de PNDB competitie. Dispensatie is tevens bedoeld om elk lid te kunnen laten uitkomen voor de vereniging waar hij/zij lid van is.

 

 

Invallers

 

Invallers in de hoofdklasse mogen geen hogere rating hebben dan de uitvaller, tenzij de invaller een rating heeft van 1100 of lager. Deze spelers mogen altijd invallen.

Ook in de 1e klasse mogen spelers met een rating van 1100 of lager altijd invallen.

Indien men meer dan 3 wedstrijden mee speelt in een hoger team mag men niet meer uitkomen in een lager team.

 

 

Speeltempo

 

De partijduur in de Brabantse competities is 50 zetten in 90 minuten en 20 minuten per persoon

om de partij af te maken. Tevens is er de mogelijkheid van arbitrage in een stand met maximaal 7 stukken op het bord (dam telt voor 1), waarbij duidelijk is dat alleen door tijdsoverschrijding verloren kan worden.

De arbitrage bedraagt 5 minuten. Arbitrage aanvragen is op dat moment altijd een remisevoorstel.

 

Indien een speler aan wil tonen dat de benodigde 50 zetten niet zijn gedaan bij de eerste tijdcontrole, dan wordt de klok stil gezet. Mochten er toch 50 zetten of meer zijn gespeeld dan wordt de klok weer aangezet en wordt de partij voortgezet.

 

 

Uitslagen

 

Uitslagen dienen z.s.m. verstuurd te worden naar de volgende PNDB-contactpersonen:

Jasper Daems, Wedstrijdleider

Jan Bergmans, Uitslagendienst

Wim van Kasteren Webmaster

Peter Arts Archivering

Jo Peeters Archivering

 

Indien uw vereniging of een persoon binnen uw vereniging de uitslagenbulletin wil ontvangen kan men dat aangeven in het daarvoor bestemde invoerveld op het inschrijfformulier.

 

 

Sancties / bezwaren

 

Een team wordt bestraft als men een ongerechtigde speler opstelt ofwel een opgegeven speler niet het aantal vereiste wedstrijden mee speelt . Gemotiveerde bezwaren tegen sancties kunnen overlegd worden met de wedstrijdleider. Indien een en ander het gevolg is van overmacht ofwel gebeurtenissen die van belang zijn betreffende de competitie dient dit direct gemeld te worden bij de wedstrijdleider. Daardoor wordt meer aandacht gevraagd voor een pro-actieve houding van verenigingen. Zelfs al voordat er sprake is van overtredingen, straffen of bezwaren daartegen dienen verenigingen zaken te melden.

 

Indien men een ongerechtigde speler heeft opgesteld zal de betreffende partij verloren verklaard worden.

Hebben evenwel beide teams aan een zelfde bord een ongerechtigde speler opgesteld,

dan wordt de uitslag aan dat bord 0-0.

 

Indien een opgegeven speler niet het vereiste aantal wedstrijden uit komt voor zijn team zal de betreffende vereniging bestraft worden met een boete van .10,00 voor elke te weinig gespeelde wedstrijd.

Indien een opgegeven speler geen enkele wedstrijd mee speelt zal het betreffende team een wedstrijdpunt in mindering krijgen.