De Provinciale Noord-Brabantse Dam Bond is het overkoepelende orgaan van het georganiseerde dammen in Noord-Brabant.

Sinds 30-06-1922 bestaat de PNDB al. We hebben als doel het bevorderen en het doen bevorderen van de damsport in welke verschijningsvorm dan ook binnen het door de KNDB (Koninklijke Nederlandse Dam Bond) vastgestelde gebied. Er zijn op dit moment 11 clubs bij ons aangesloten.