historie

De Provinciale Noord-Brabantse Dambond kent een rijke historie. In het verleden heeft Jo Peeters vele zaken vastgelegd. Peter Arts heeft vervolgens het omvangrijke dossier gedigitaliseerd, zodat we het via deze website kunnen aanbieden. Uiteraard mag een overzicht van de bestuursleden die de PNDB in haar geschiedenis heeft gekend niet ontbreken. Dit overzicht kunt u hier downloaden.

Gezien de omvang is er besloten om voor de overige informatie geen omvangrijke opsommingen te presenteren, maar om uitklapmenu's te gebruiken.
Een korte omschrijving van de menu's staat hieronder aan de pagina.
Seizoen Overzichten
Dit betreft de navigatie van de webpagina's over de seizoenen 2004-2005 t/m heden. Ook treft u de uitslagen van de Eerste klasse en Hoofdklasse van de seizoenen 2004-2005 t/m 2009-2010 als pdf bestand aan. De gegevens van eerdere seizoenen zijn niet als webpagina in deze website opgenomen. Het lopende seizoen treft u hier ook nog niet aan. Alle actuele zaken kunt u vinden via het menu aan de linkerzijde.

Brabants Damnieuws
Via de onderstaande linken kunt u de pdf bestanden inzien of downloaden. U treft bijna alle uitgegeven exemplaren aan. Gezien de hoeveelheid bestanden zijn de linken in groepen weergegeven in het uitklapmenu. De editie van december 1980 is nooit uitgebracht. De edities van juni en augustus 1997 ontbreken. Mocht u deze exemplaren in het bezit hebben, dan stelt het PNDB bestuur het op prijs als u de gelegenheid biedt om deze edities ook te digitaliseren. Ze kunnen dan alsnog in deze website worden opgenomen.

Jaar Verslagen
U treft linken aan naar de pdf bestanden van de jaarverslagen over de periode van 1963 tot 2000. Het zal u opvallen dat alle vermeldingen eindigen met de letters "b" of "c". Dit is een indicatie of het een beknopt of compleet verslag betreft.

Kampioenen
Hier treft u linken aan waarmee u de bestanden over persoonlijke PNDB kampioenen, de teamkampioenen van KNDB, PNDB en RKDB kunt vinden.

Archief Overig
Hier treft u linken aan naar bestanden met een overzicht van alle bestuursleden en alle aangesloten verenigingen die de PNDB heeft gekend. Ook is het huishoudelijk reglement via een link beschikbaar.

Notulen
Hier treft u linken aan naar de verslaglegging van de algemene ledenvergaderingen en najaarsvergadering over de periode 2004-2010.

Prestaties Verenigingen
Hier treft u linken aan naar bestanden met de geregistreerde prestaties van de verenigingen die bij de PNDB zijn of waren aangesloten. Deze bestanden zijn bijgewerkt t/m seizoen 2009-2010.

Jubileumuitgaven
Hier treft u linken aan naar boekwerkjes die ter gelegenheid van speciale gebeurtenissen zijn samengesteld. Zoals een overzicht van 50 jaar "De Schuivers", 40 jaar "D'Amateurs", EAD seizoen 2015-2016 en 75 jaar EAD. Maar ook een herinnering aan de succesvol verlopen persoonlijke kampioenschappen van 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 die door Arno Bloks zijn georganiseerd. Beschikt u over een andere digitale uitgave die u wilt delen met uw collega dammers in Noord-Brabant? Het bestuur houdt zich aanbevolen!