externe linken

Op deze webpagina treft u linken aan naar webpagina's die van belang zijn voor de damsport. Maar het is niet de doelstelling om deze pagina uit te laten groeien toe een startpagina voor de damsport. Daarmee streven wij naar het presenteren van een overzichtelijke webpagina die voldoende informatie biedt voor de Noord-Brabantse dammers.

U kunt verzoeken indienen om ook uw website te vermelden. De webmaster zal deze verzoeken beoordelen aan de hand van het belang voor de (provinciale) damsport. Bij twijfel zal het bestuur van de PNDB besluiten over plaatsing.


KNDB

PNDB website

De Koninklijke Nederlandse Dam Bond


De PNDB is als provinciaal orgaan aangesloten bij de KNDB

Aangesloten verenigingen

De bij de PNDB aangesloten verenigingen


Voor de bij de PNDB aangesloten verenigingen is een aparte webpagina opgenomen in deze website. U kunt die pagina aanroepen door de link te activeren die aan de linkerzijde staat of de link te activeren die in het menu is opgenomen.

Toernooibase

Toernooibase Dammen


In Toernooibase staan ontzettend veel uitslagen opgenomen. Tevens treft u er linken aan naar onder andere een groooot aantal geregistreerde partijen.

Het Damspel

Het Damspel


Het Damspel is het officieel orgaan van de KNDB.

DamXL

DamXL


Voor club jeugddammers

Wikipinky

Wikipinky


WikiPinky is een database bestemd voor damverenigingen, jeugdcoordinatoren, jeugdleiders en andere vrijwilligers die zich bezig houden met jeugdactiviteiten of jeugdbeleid op damgebied.

DamZ

DamZ


Voor schooldammers. Potje dammen?
Basisschool leerlingen kunnen hier tegen elkaar spelen in een beschermde omgeving.

DamServer

DamServer


Online dammen

DamMentor

DamMentor


Met Dammentor kun je digitale trainingen volgen.

SpeelZ

SpeelZ


SpeelZ is de website voor iedereen (docent, ouder, schoolbestuurder) die denksport in groepsverband wil introduceren aan kinderen. SpeelZ biedt begeleiding aan docenten en een digitaal speelveld voor de kinderen.

Veldheer

Veldheer


Veldheer is een damprogramma voor beginners.

de KvD

KvD damproblematiek


de Kring voor Damproblematiek is een site door en voor Damproblemisten.