laatste nieuws

Op deze webpagina treft u nieuwsberichten aan van activiteiten van de PNDB en de bij haar aangesloten verenigingen. Dat wil niet zeggen dat hier alle mutaties van de website worden vermeld.
Ronde 3, loting.
Kijk ook op de KNDB toernooibase.


Kijk ook op de KNDB toernooibase.Kijk ook op de KNDB toernooibase. Klik op: https://toernooibase.kndb.nl/indexgoed.php


Kijk ook op de KNDB toernooibase.


Kijk ook in het :Brabants Damnieuws van Sept. 2022
In memoriam
Wim Goossens 1935-2016

Hoewel we wisten dat het met Wim niet goed ging was het toch schrikken toen we het bericht van zijn overlijden kregen. Wim zat de laatste jaren erg met zichzelf in de knoop en is om die reden het vorig seizoen (2015-2016) halverwege de competitie gestopt met het dammen bij onze vereniging. Het was niet meer de Wim zoals we hem jaren hebben meegemaakt. We kenden hem als iemand die er graag op uit trok met z’n fiets om lange tochten te maken en als fervent dammer. Het kon dan ook zomaar gebeuren dat Wim bij één van de leden langs kwam tijdens één van z’n fietstochten. Even buurten, een kop koffie drinken om vervolgens weer zijn weg te vervolgen . Wim was sinds 2000 lid bij RDS en was voor menigeen een moeilijk te bespelen tegenstander. Wim was geliefd en betrokken bij onze vereniging en had een goede band met de andere spelers. Tot op het laatste moment wilde hij op de hoogte blijven van het wel en wee van RDS en werd om die reden ook steeds op de hoogte gehouden via de correspondentie naar de leden. In de gesprekken die ik wel eens met hem had en tijdens de bezoekjes de laatste jaren bij hem thuis bleek dat hij geen gemakkelijk leven heeft gehad en de nodige tegenslagen heeft moeten incasseren. Naar de buitenwereld liet hij dit echter niet merken. Hij kwam over als goedlachs en positief. Wim was met name de laatste jaren met de nodige ups en downs onrustig in z’n hoofd en kwam op den duur de deur niet meer uit. Ook andere kwalen speelden daarbij een rol. Zijn gezin, de kinderen en kleinkinderen hielden hem lange tijd overeind maar het verlangen naar het einde kreeg uiteindelijk de overhand.
Wim werd 81 jaar en overleed op 22 november 2016.
De Rooise dam- en schaakvereniging heeft in Wim een sympathieke en geliefde dammer verloren.
Wim…..rust in vrede
Martien van Erp 30-11-2016

-
10-1-2023

PNDB Pers. Beker kampioenschap 2022-2023.De eerste rondes van de persoonlijke bekerwedstrijd van Brabant zijn gespeeld!
Ronde 1 was op 8 december 2022, bij HED.
Ronde 2 was op 9-1-2023 in Sint Oedenrode, waar ook de derde ronde gespeeld wordt.
De zwakkere spelers met een verschil van meer dan 100 ratingpunten zijn bij remise of winst door naar de volgende ronde!
Anders wordt er gesneldamd!

9-1-2023

PNDB Brabants club kampioenschap 2022-2023.Ook zijn we in 2022 gestart met het Brabants Club Kampioenschap 2022-2023.
In de hoofdklasse en in de eerste klasse.
De resultaten persoonlijk hierbij:

15-12-2022

Brabants Damnieuws van December 2022 is op deze site gezet.

In deze uitgave van het Brabants Damnieuws vindt u o.a., een In memoriam van Martien Raaijmakers en Harry Doomernik. Jubilarissen EAD, Dammend Tilburg en de Variant. RDS viert 50 jaar bestaan met dam simultaan tegen Jan Groenendijk. Mari van Ballegooijen Kampioen van Brabant 2022. En verder het laatste nieuws van de PNDB. U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

3-12-2022

Brabants Kampioenschap.Op 3 december 2022 is Mari vanBallegooijen Brabants Kampioen van 2022 geworden. Mari is lid van HED.

Kijk ook in het :Brabants Damnieuws van Het Brabants Damnieuws, December 2022

03-12-2022

PNDB Brabants kampioenschap 2022. Brabants Kampioen, MARI van BALLEGOOIJEN.Op 3 december zijn ronde 7 en 8 gespeeld van het Brabants Kampioenschap 2022.
Mari van Ballegooijen is op de eerste plaats geeindigd en mag zich dus Kampioen van Brabant Noemen.
Dus nu zijn de uitslagen ook bekend tot aan de finale ronde 8.
Luud Ector is de winnaar van de klasse B geworden, Martien van Erp is de winnaar van de klasse C geworden en Henk van der Heijden is de winnaar van de klasse D geworden.
De resultaten van ronde 7 en 8 hierbij:

20-11-2022

PNDB Brabants kampioenschap 2022.Ook zijn we weer gestart met het Brabants Kampioenschap 2022.
Intussen is ronde 5 en 6 gespeeld op 19 november.
Dus nu zijn de uitslagen ook bekend tm ronde 6.
Op 3 december 2022 worden de laatste ronden gespeeld, ronde 7 en 8. Ronde is de finale ronde.
De resultaten van ronde 1 tm 6 hierbij:

1-11-2022

Jubileum Boek R.D.S. 50 jaar 2022. (klik hier).
Beste mensen,
Hierbij laten wij weten dat het boekwerk "Jubileum boek RDS 50 jaar", onder de Link Historie, is geplaatst.
Dit is een verslag van 50 jaar RDS, Dam en Schaak club in Sint Oedenrode.

26-10-2022

Brabants Damnieuws van Sept. 2022 is op deze site gezet.

In deze uitgave van het Brabants Damnieuws vindt u o.a., een In memoriam van Lous van den Oetelaar. Jubilarissen EAD, RDS viert 50 jaar bestaan met dam simultaan tegen Jan Groenendijk, Agenda ALV 10 september. En verder het laatste nieuws van de PNDB. U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

25-10-2022

PNDB Brabants kampioenschap 2022.Intussen zijn we ook weer gestart met het Brabants Kampioenschap 2022.
Helaas waren er dit jaar weinig aanmeldingen. We zijn gestart met 16 deelnemers.
De resultaten persoonlijk hierbij:

30-9-2022

In Memoriam Ton van Meerten, HED.Op 30 september is Ton van Meerten, lid van HED, overleden.
En alweer is er een Brabantse dammer overleden. Het gaat hierbij om Ton van Meerten. Ton is 74 jaar geworden.
Ton is na een kort ziekbed overleden.
Ton was geen groot dammer, maar was wel een trouw lid van HED.
Kijk ook in het :Brabants Damnieuws van Sept. 2022

25-9-2022

Jubilarissen EAD.Tijdens de afgelopen jaarvergadering werden 2 EAD’ers gehuldigd vanwege een jubileum.
Voor Hans Berkers omdat hij 60 jaar lid is van de KNDB
en voor Martien Madou vanwege 50 jaar.

22-09-22

In Memoriam Harry Doomernik.Op 22 september is Harry Doomernik, lid van HED, overleden.
In het Brabants Damnieuws van december 2022 staat een in Memoriam.
Brabants Damnieuws van december 2022. (zie hierboven).
25-8-2022

AGENDA Jaarvergadering PNDB .


J A A R V E R G A D E R I N G P.N.D.B.

AGENDA:
1. Opening
2. Overledenen 2021/2022 gedenken
3. Huldiging voor geleverde prestaties in seizoen ‘21-‘22
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de P.N.D.B. d.d. 11-9-2021 (bijgesloten)
6. Jaarverslag van de secretaris over 2021/2022
7. Financieel verslag van de penningmeester over 2021 en de begroting voor het jaar 2022
8. Verslag kascontrole commissie. (RDS + Dammend Tilburg + HED)
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
10. KNDB nieuws
11. Wedstrijdzaken
Brabants Kampioenschap spelen met een speelduur van 50+1. We kunnen daardoor in de meest geschikte locatie, HED clublokaal de Biechten te Hintham, spelen!
12. Verslag jeugd
13. Brabants Damnieuws
14. Bestuursverkiezing * Wiebe Cnossen en Joop Achterstraat zijn aftredend en *herkiesbaar
15. Rondvraag en sluiting
Henk van der Heijden,
secretaris PNDB.


15-9-2022

In Memoriam, Lous van den Oetelaar.


In memoriam Lous van den Oetelaar.

Lous is 82 jaar geworden.
Lous was vanaf 1 augustus 1978 lid van D’Amateurs, waar zijn broers Tiny en Giel al speelden. Daarvoor speelde hij bij De Vrolijke Schuivers in Schijndel.
In 1987 werd Lous clubkampioen. In 2001 en 2002 werd hij kampioen van de B-poule. In 2014 werd hij kampioen van de Extra competitie. In 1993 en in 1994 schopte Lous het al tot een finaleplaats voor het bekerkampioenschap, maar pas in 2016 wist hij het bekerkampioenschap op zijn naam te schrijven.
Het kampioenschap van de Extra competitie in 2014 typeerde Lous. Hij was een dammer die de eigen clubavonden belangrijk vond. Hij speelde alleen voor het bondsteam als dat nodig was. Omdat hij vrijwel altijd aanwezig was had hij de gelegenheid om veel extra partijen te spelen. Hierdoor speelde hij elk seizoen veel partijen die niet meetelden voor de formele competities, maar wel kans gaven op een extra kampioenschap.
Lous behoorde niet tot de topspelers van de club maar was wel een geduchte tegenstander. Niet één van de sterkere spelers zou vooraf denken een partij tegen Lous te gaan winnen. Want Lous kon erg taai spelen en een onverwachte remise uit het vuur slepen. Wat wel bij voorbaat vaststond; een partij spelen tegen Lous betekende een gezellige avond waarbij op het bord op een sportieve wijze hard werd gestreden voor de punten en er daarnaast ruimte was voor gezelligheid en een grapje tussendoor. Waarbij voor Lous de gezelligheid voorop stond en de punten op de tweede plaats kwamen. Trof hij een speler die zich niet sportief gedroeg, dan was Lous in staat om te zeggen: 'Als het zo moet dan mag je de partij wel winnen’.
Ook bij sociale bijeenkomsten is Lous altijd graag aanwezig geweest. Samen met Anja was hij een geduchte tegenstander als er een quizavondje werd gehouden. Maar ook kaarten en spelletjes waren hem niet vreemd.
Een anekdote:
De klok was niet het sterkste punt van Lous. Tijdens een toernooi bij Heijmans in Rosmalen speelde Lous een partij in hevige tijdnood voor hemzelf en zijn tegenstander. Zijn tegenstander sloeg per ongeluk met een schijf van Lous een eigen schijf van het bord. Waardoor Lous meteen gewonnen stond. Maar Lous deed niet onder. Zonder na te denken sloeg hij op zijn beurt met een schijf van zijn tegenstander een eigen schijf van het bord. De stand was weer gelijk.
We zullen Lous enorm gaan missen.

Peter van Rijsbergen
Voorzitter D’Amateurs.

13-9-2022

Jubilarissen RDS.

Voorafgaand aan de simultaan tegen Jan Groenendijk werden 3 RDS’ers gehuldigd vanwege een jubileum.
Martien van Erp, Martien van Berkel en Piet van Erp zijn allen 50 jaar KNDB lid.
Ze worden hiervoor door Frans de Jonge beloond met een oorkonde.

10-9-2022

In Memoriam, Martien Raaijmakers.


In memoriam Martien Raaijmakers

Geboren op 3-12-1935 en overleden op 6-9-2022.
Op zaterdag 3 september 2022 was Martien nog één van de deelnemers aan de simultaan tegen Jan Groenendijk tijdens de viering van het 50-jarig jubileum van RDS. In de nacht van 5 op 6 september overleed Martien vrij onverwachts.
Kort na de oprichting van RDS is hij lid geworden om na enige jaren weer af te haken. Maar het contact is altijd gebleven.
Dit leidde ertoe dat hij in 2002 toen hij meer tijd kreeg opnieuw lid werd.
Zijn spelniveau was redelijk en hij had het enorm naar de zin op de wekelijkse clubavonden. Iedereen vond hem een prettige persoonlijkheid en had graag met hem te doen. De Rooise dam- en schaakvereniging kent Martien als een rustig en ingetogen lid. Als hij zijn partij won of remise speelde kon je dat aan zijn gezicht aflezen. Als hij verloor zei hij vaak: we hebben toch een mooie partij gespeeld. Dat karakteriseerde de dammer Martien. Ondanks dat hij met gezondheidsproblemen kampte en meer en meer tegen een aantal beperkingen aanliep zag hij er naar uit om de clubavonden te bezoeken. Toen 11 jaar geleden zijn vrouw Anneke overleed maakte hij een moeilijke tijd door. Het alleen zijn viel hem best zwaar. Martien was echter realistisch en zei dan: maar we moeten door. Hij krabbelde overeind en maakte er het beste van met steun van zijn dochters. Het 50 jarig bestaan van de Rooise dam- en schaakvereniging wilde hij graag meemaken; hij stuurde een mailtje met de volgende tekst: Graag ben ik er ook bij op 3 september zowel bij de lunch als bij het simultaan dammen. Ik wil dit jubileumfeest nog heel graag meemaken. Groet, Martien Raaijmakers. In die tekst leek toch een beetje verborgen te zitten alsof hij voelde aankomen dat het einde in zicht was……..
Maar Martien was erbij en genoot zichtbaar van de lunch en het middagprogramma waar hij als een van de 38 tegenstanders van Jan Groenendijk dapper zijn partij speelde.
Maar net zoals de meeste anderen kon hij het niet bolwerken tegen deze dam grootmeester.
Het was dan ook schrikken dat dochter Anne - Marie op maandag 5 september belde dat hij in het ziekenhuis was opgenomen.
Op dinsdag kwam er weer een telefoontje dat Martien was overleden. In onze stoutste dromen konden we ons niet voorstellen dat de simultaanwedstrijd tegen Jan Groenendijk zijn laatste damkunstje was.
RDS zal Martien enorm missen; klein van stuk maar groot als mens zullen we hem in gedachten houden.

Dat Martien moge ruste in vrede.

Namens bestuur en leden van RDS,

Martien van Erp

14-8-2022

RDS bestaat 50 jaar.Op 3 september bestaat RDS 50 jaar.
Naar aanleiding daarvan zal wereldtopper en internationaal grootmeester Jan Groenendijk deel uit maken van het feestprogramma en aantreden tegen circa 35 dammers.
Naast de damsimultaan zal er ook een schaaksimultaan zijn tegen internationaal grootmeester Twan Burg.
Naast zoveel mogelijk RDS’ers hebben we een beperkt aantal dammers uit de regio uitgenodigd. Daarbij zitten ook een paar kandidaat leden.

10-6-2022

Noord Brabants damkampioenschap 2022.P R O V I N C I A L E N O O R D B R A B A N T S E D A M B O N D
Datum: 29 juli 2022
Betreft: Noordbrabants damkampioenschap 2022

Hallo allemaal,
Nadat we wegens coronamaatregelen een aantal jaren geen provinciaal kampioenschap hebben kunnen spelen, willen we dit jaar weer een opstart maken.
We gaan dit jaar, omdat er van meerdere kanten werd geklaagd, dat de dagen zo lang waren, wel het speeltempo aanpassen, zodat we voor 18:00 uur klaar zijn, en er ook nog een avond is. Het speeltempo gaat derhalve naar 50 plus 1. (50 minuten per speler, en 1 minuut per zet erbij).
De eerste partij zal dan gewoon om 9:30 uur beginnen, en de tweede rond 14:00 uur.
De wedstrijden worden dit jaar gespeeld in De Durpsherd, Kerkwijk 61, 5258 KB Berlicum.
Ondanks, dat de beschikbare zaterdagen zeer beperkt waren, heb ik toch vier zaterdagen kunnen vinden, om acht ronden voor het kampioenschap te spelen.
Deze data zijn:
Zaterdag 24 september 2022
Zaterdag 22 oktober 2022
Zaterdag 19 november 2022
Zaterdag 3 december 2022
De toernooivorm is zoals gebruikelijk een Zwitsers toernooi met één grote groep, waarin iedereen tegen elkaar kan spelen. Er zijn ook weer drie ratinggroepen, waarin men kampioen kan worden.
Groep A: Voor spelers met een KNDB-rating hoger dan 1100
Groep B: Voor spelers met een KNDB-rating tussen 900 en 1100
Groep C: Voor spelers met een KNDB-rating tussen 700 en 900
Groep D: Voor spelers met een KNDB-rating lager dan 700
Graag zie ik weer jullie massale inschrijvingen tegemoet. Inschrijven kan tot 18 september, waarna ik de eerste paring doe, zodat iedereen weet, tegen wie hij in de eerste ronde moet.

Met vriendelijke groet,
Ties Slagter
E-mail ties.slagter@gmail.com

24-06-2022

Brabants Damnieuws van Juni 2022 is op deze site gezet.

In deze uitgave van het Brabants Damnieuws vindt u o.a., een In memoriam van Gerard Baltussen, Paul van den Bercken en Piet Gabriëls. En verder het laatste nieuws van de PNDB. U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

20-6-2022

Aan kondiging, Algemene Leden Vergadering van de PNDB.

J A A R V E R G A D E R I N G P. N. D. B.
-------------------------------------------

Het bestuur van de P.N.D.B. nodigt U van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering,
welke dit jaar op ZATERDAG 10-09-2022 gehouden zal worden in:
Dam lokaal van Brainsport, de Hoeksteen, Gerretsonlaan 1/a, Eindhoven.

Aanvang: 10.00 uur precies.

Iedere damclub, die lid is van de P.N.D.B., wordt verzocht deel te nemen aan deze vergadering door het zenden van tenminste één afgevaardigde.
Als een vereniging onverhoopt niet aanwezig kan zijn, zou een afmelding fijn zijn.


10-6-2022

In Memoriam, Piet Gabriels.

Piet Gabriëls. 5-3-1947 – 30-5-2022.

In memoriam: Piet Gabriëls

5 maart 1947-30 mei 2022
Bij de start van het competitiejaar werd bij Piet strottenhoofdkanker geconstateerd en moest nodig behandeld worden. De vooruitzichten op genezing waren goed en Piet ging vol goede moed het behandelingstraject in. Na enige tijd speculeerde hij zelfs op een snelle terugkeer bij de club om het 2 de deel van de competitie nog mee te draaien.

De tussentijdse uitslagen waren immers gunstig. In de verwachting een goede finale uitslag te krijgen kreeg hij van de arts de grootste domper te verwerken die je je maar kon bedenken ……… uitgezaaide kanker in zijn gehele lichaam en geen behandeling mogelijk. Vanaf die dag ging het snel bergafwaarts; je zag Piet langzaam wegglijden.

Met een laatste krachtsinspanning heeft hij samen met z’n vrouw Riet in huiselijke kring op een gepaste wijze hun 50-jarig huwelijk kunnen vieren om amper vier dagen later op de clubavond van 30 mei er stilletjes tussenuit te trekken. Eigenlijk heeft hij zich op die avond symbolisch afgemeld bij RDS.

Nog één keer is Piet, hij was heel ziek, nog op de club geweest om zijn laatste wedstrijd te dammen in een simultaan tegen het 11-jarige toptalent Alexei Ovsyanko. Ook hier schuilt op deze 25 april een symboliek in van……… de gaande Piet en de opkomende jeugd.

Wij herinneren Piet als een lid die bij iedereen goed lag, prettig was in de omgang, belangstellend was naar de andere leden en waar je onvoorwaardelijk op kon rekenen.

We missen aan Piet een prachtkerel die naar huidige maatstaven veel te vroeg is gestorven. Hij mocht slechts 75 jaar oud worden. We koesteren echter de herinnering van de ruim 22 jaar dat hij een uitermate trouw en fijn lid is geweest bij RDS.

Het spreekt voor zich dat het gemis voor RDS Sint-Oedenrode slechts klein leed is in verhouding tot het grote gemis voor zijn vrouw Riet, Esther, partner Bas en de kleinkinderen.

Dat Piet moge ruste in vrede.

Namens bestuur en leden van RDS,

Martien van Erp

4-6-2022

DAM Dongen Kampioen eerste klasse PNDB.

Donderdag avond, 2-6-2022, is de laatste wedstrijd in de eerste klasse, Brabantse clubcompetitie gespeeld in Uden.
Door omstandigheden kon RDS niet thuis spelen, vandaar dat we in Uden gespeeld hebben.
De uitslag was, RDS 2 - DOG 2 8-0
Dit betekende dat DAM Dongen, ongeslagen en met een maximale score!, Brabants Kampioen in de eerste klasse is geworden.
PROFICIAT.

1-6-2022

In Memoriam, Piet Gabriels.

Piet Gabriëls. 5-3-1947 – 30-5-2022.

Een dammer en goede vriend is ons ontvallen.
Op Maandagavond 30/5/2022 is om 21.30 uur Piet Gabriëls thuis overleden.
Op de clubavond van RDS Sint Oedenrode, een van zijn clubs waar hij wekelijks ten tonele verscheen, blies hij zijn laatste adem uit.

Piet damde sinds het seizoen 1999/2000 bij DOG Uden en enige tijd later besloot hij om samen met Wim Goossens ook deel uit te gaan maken van RDS Sint Oedenrode. Piet was al enige tijd ziek en wist dat het einde nabij was. Hij heeft zijn leven geleid tot de allerlaatste zucht, en is rustig ingeslapen. Een zeer markant ‘menneke’ is de damwereld ontvallen.

In 1997 besloot Piet om met zijn varkenswegerij te stoppen, en grote stukken van zijn land te verkopen. Hij vertelde mij toen eens, dat als hij rustig aan zou leven, hij het wel uit kon zingen tot zijn dood. Arbeid had hij niet meer nodig. Op zijn grond die overbleef en waar hij zelf woonde had hij ook nog bijgebouwen en een woning voor verhuur. In deze woning woonde de gebroeders Donkers. Jozef en Piet damden regelmatig, en Jozef wist hem over te halen om te gaan dammen bij DOG Uden.
Ook zijn vader Frans, een van de oprichters van DOG Uden vond dat een uitstekend idee. In 1999 sloot Piet zich aan bij DOG Uden, en is nooit meer weggeweest.
In het seizoen 2000-2001 is hij ook lid geworden van RDS Sint Oedenrode. Hij haalde Wim Goossens altijd op, totdat Wim overleed.
Piet was een echte Bourgondiër. Genoot van een sigaartje, borreltje en een pilsje. Ook was hij wekelijks samen met Riet te vinden in Marks Barbecue, waar hij genoot van de geneugten des levens.
Riet en Piet konden ook enorm genieten van kienen. Zeker als er grote geldbedragen te winnen waren, dan stonden ze aan de aftrap om mee te doen. Voor dammen was dan op die avond geen plaats, kienen ging voor. Menigmaal wonnen ze de hoofdprijs, en dan kwamen de verhalen na de dampartij op donderdag los, over de behaalde jackpot. Een rondje van Piet was dan nooit ver weg. Piet hield enorm van gezelligheid en buurten over het oude ‘Uje’ van vroeger dagen.
Piet bracht ook nieuwe leden aan waaronder de eigenaar van Marks BBQ ( Mark Pieters ), die ook nog enige jaren lid geweest is van onze damclub.
Piet heeft binnen DOG Uden jaren de positie van penningmeester bekleed. Hij deed dit zorgvuldig en noteerde alles in zijn kasboekje. Geen rekening ontbrak en hij heeft dit een 6 tal jaren naar volle tevredenheid gedaan. Achter in zijn mooie tuin, zijn lust en zijn leven, want wonende in de natuur van de Maashorst, Bedaf en de Slingerpad was hij uiteraard een man die hield van de natuur. Menige bestuursvergadering hebben we bij Piet achter in de tuin mogen houden.
De laatste jaren woonde de dochter van Piet in het huis wat ooit bewoond was door Jozef Donkers. Zowel Riet als Piet vonden dat erg fijn. Zeker toen Piet ziek werd hebben ze een enorme steun aan haar gehad. Piet had nog graag een bezoek gebracht aan dierentuin Zie-Zoö op hun 50 jarig bruiloftsfeest maar daar was hij helaas te zwak voor. Riet en Piet waren op Hemelvaartsdag 26/5/2022 namelijk 50jaar getrouwd.
Gelukkig heeft hij dat nog mee mogen maken. Op de avond van deze inspannende dag moest de dokter nog even langs komen om naar Piet te kijken, want het ging plots heel hard achteruit. Hij had op dit evenement uitgekeken en gewacht, dat was duidelijk

Een paar dagen later was het kaarsje opgebrand.
“Nooit meer Piet en Riet wie kent ze niet”, als welkomstgroet bij DOG Uden. We zullen hem enorm gaan missen.
Wij wensen de Familie Gabriëls veel sterkte toe met dit enorme verlies van hun Pietje.

Arno Bloks, DV DOG Uden
Hij ruste in vrede.

20-5-2022

HED Kampioen hoofdklasse PNDB.

Donderdag avond, 19-5-2022, is de laatste wedstrijd in de hoofdklasse, Brabantse clubcompetitie gespeeld in Uden.
De uitslag was, DOG 1- HED1 1-7
Dit betekende dat HED Brabants Kampioen in de hoofdklasse is geworden.
PROFICIAT.

20-5-2022

In Memoriam, Gerard Baltussen.

Gerard Baltussen van damvereniging de Amateurs te Sint Michielsgestel is overleden.
In Memoriam
GERARD BALTUSSEN
Gerard kwam als 21-jarige naar onze damclub. Op 11 juni 1985 is hij officieel lid geworden.
De leden van damclub D’Amateurs hebben bijna 37 jaar van zijn aanwezigheid mogen genieten.
Gerard speelde aanvankelijk zowel in de jeugdcompetitie als in de seniorencompetitie.
Gerard is nooit een grote ster in het damspel geworden. Maar hij was wel degene die het meeste respect heeft afgedwongen van iedereen.
Door zijn eerdere ziekte had hij moeite om erg lang geconcentreerd te blijven. Gerard heeft een aantal jaren met versneld tempo zijn partijen mogen spelen. Later kwam hij terug op dit aanbod en wilde weer volgens normaal tempo spelen. Op wilskracht en doorzettingsvermogen speelde hij dit ook klaar. Steevast heeft hij ons laten zien dat je niet moet kijken naar beperkingen. Damclub D’Amateurs is niet zomaar een damclub.
Bij nagenoeg alle Nederlandse damverenigingen is het te doen gebruikelijk stil en rustig om geconcentreerd je partij te dammen. Zo niet in Sint Michielsgestel: de muziek staat aan, of een belangrijke Europese voetbalwedstrijd is te volgen via 3 schermen, of er wordt uitvoerig gedebatteerd over actuele maatschappelijke gebeurtenissen. Vaak ook gewoon domme klets. Kortom keet en hectiek, veel gelach en nog meer gezelligheid.
Gerard paste uitstekend in deze sfeer. Wij kennen hem als een vriendelijke, zachtmoedige, soms wat bedachtzame, loyale, gulle, positief ingestelde en betrokken damvriend.
Eens per jaar gaan we een dagje uit met zijn allen. Gerard was altijd van de partij en genoot met volle teugen.
Als damclub zagen we dat Gerard achteruitging, hij werd zelfs thuis opgehaald door een clubgenoot. Hij reed hem in zijn rolstoel zo het clublokaal in een paar weken geleden. Kort nadien kregen we te horen hoe ernstig ziek hij was. Zijn heengaan kwam voor velen toch als een verrassing.
We zullen Gerard gruwelijk gaan missen.
Wij wensen de Familie veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Peter van Rijsbergen DV D'Amateurs.

13-5-2022

In Memoriam, Paul van den Bercken.

In memoriam Paul van den Bercken (1938-2022).

“Het leven is goed!
Niet klagen” klinkt als zijn motto en het zijn de door hem gekozen laatste woorden van 12 mei 2022. H
et is in ieder geval in mijn optiek tekenend voor Paul van den Bercken , als mens maar vooral ook als dammer.
Paul's oudere broer Harrie was lid van EAD van 1950 tot 1955. Hij heeft ervoor gezorgd dat Paul met dammen begonnen is in zijn vroege jeugd.
Later is de liefde voor het spel echt gaan vlammen toen Paul in het café van Cor Clevis assisteerde tijdens de kermisdagen of als er bruiloften werden gevierd of begrafenissen werden gehouden in "de Sportvriend". Heel regelmatig haalde Cor het dambord tevoorschijn na gedane arbeid. Paul zag het spel als een leuke hobby en was vooral ook gesteld op de ontmoetingen ervoor en erna.
Naast dammen genoot Paul ook van bridge en vooral wandelen en fietsen.
In 1965 werd Paul lid van EAD. Als jonge vader in spé moest hij enkele jaren stoppen met dammen bij EAD omdat hij intern ging in Vught voor zijn opleiding voor verpleegkundige. Intussen is hij alweer 53 jaar onafgebroken lid van EAD. Hij kwam 250 keer uit voor EAD 2 inde bondscompetitie en viel tientallen keren in bij EAD1 en EAD3.
Veel te jong werd Pauls geheugen aangetast door dementie. Zijn vrouw Tonny voerde toen regie over zijn leven. En Paul hobbyde en damde voort. Toen Tonny in september 2016 overleed werd Paul na een half jaar opgenomen op “ 't Stekje” in de Lisse. Hiermee verloor Paul veel van zijn zelfstandigheid, maar zijn plezier in dammen en wandelen en fietsen heeft hij nog heel lang kunnen volhouden.
Tot een jaar geleden bezocht hij regelmatig de clubavonden en op terrasjes in en rond Asten heeft hij nog veel keren “vluggertjes” gespeeld.
Heel recent leidde kort na elkaar twee keer een valpartij en de daaropvolgende longontsteking het definitieve einde in van Paul.
Hij is rustig ingeslapen op 13 mei 2022 om ongeveer 16.30 uur. Hij was 84 jaar.
We gedenken in Paul een trouw EAD-lid met veel clubliefde. "Niet klagen!"

Piet van Rens, voorzitter DV EAD.

01-05-2022

Winnaar van de Brabant cup voor 4 tallen 2022 is geworden: d'Amateurs.
Klik hier:Finale 2022

De finale op 29 april 2022 is gewonnen door de Amateurs uit Sint Michielsgestel.
Heijmans Excelsior, op plek 2.
RDS Sint Oedenrode 1, op plek 3.
De Variant Oudenbosch, op plek 4.

De nummer 1 en 2 vertegenwoordigen Brabant in het landelijk sneldammen.2-5-2022

Brabantse persoonlijke beker competitie, Noord-Brabant 2022.

Op 28 april zijn de halve finales gespeeld bij DOG Uden.
De beide partijen waren remise, Ben van Hensbergen - Arno Bloks 1-1.
En Rene van Oosterhout - Theo van den Hoek 1-1.
Ben van Hensbergen en Rene van Oosterhout spelen de finale.

zie verder: Persoonlijk beker toernooi.
25-04-2022

Uitslagen 1e ronde Brabant cup voor 4 tallen 2022.
Klik hier:April 2022

Voor de finale op 29 april 2022 zijn geplaatst:
RDS Sint Oedenrode 1
D'Amateurs
De Variant Oudenbosch
Heijmans Excelsior25-04-2022

Brabants Damnieuws van Maart 2022 is op deze site gezet.

In deze uitgave van het Brabants Damnieuws vindt u o.a., een In memoriam van Kees van Belle en van Henk Beekman. En verder het laatste nieuws van de PNDB. U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

19-4-2022

Groepsindeling van de Brabantcup 2022.

De groepsindeling is als volgt geworden:

Groep 1
1 DOG Uden 1
2 Dammend Tilburg 2
3 RDS Sint Oedenrode 1
4 RDS Sint Oedenrode 3

Groep 2
1 D'Amateurs
2 EAD Asten
3 Dammend Tilburg 1
4 RDS Sint Oedenrode 2

Groep 3
1 DOG Uden 2
2 Heijmans Excelsior
3 (Evt, late inschrijving)
4 de Variant

De groepswinnaars en de beste nummer 2 gaan door naar de finale op 29 april.

De eerste twee van de finale plaatsen zich voor deelname aan de KNDB-beker op zaterdag 21 mei in Apeldoorn.

2-5-2022

Brabantse persoonlijke beker competitie, Noord-Brabant 2022.

Op 28 april zijn de halve finales gespeeld bij DOG Uden.
De beide partijen waren remise, Ben van Hensbergen - Arno Bloks 1-1.
En Rene van Oosterhout - Theo van den Hoek 1-1.
Ben van Hensbergen en Rene van Oosterhout spelen de finale.

zie verder: Persoonlijk beker toernooi.
14-4-2022

Toine Brouwers Sneldamkampioen Noord-Brabant 2022.

Het sneldamkampioenschap van Noord-Brabant is op 9 april 2022 in Eindhoven gehouden.
Er werd gespeeld in 5 categorieën.
De kampioenen waren:

Cat. A Toine Brouwers
Cat. B Peter Klaassen
Cat. C Peter Hernaamt
Cat. D Geert Hendricks
Cat. Vrouwen Oleksandra Chumachenko

zie verder: Pers sneldammen
30-03-2022

Uitnodiging Sneldamkampioenschap Noord-Brabant 2022.

Beste dammers, maart 2022

Het sneldamkampioenschap van Noord-Brabant wordt 9 april 2022 in Eindhoven gehouden.
Adres: De Hoeksteen,
Gerretsonlaan 1A,
5624 JL Eindhoven
Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid aanwezig en de bar met drinken en kleine versnaperingen is geopend. Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.
12:00 – 16:00 : Sneldamkampioenschap Volwassenen
Er zijn titels te verdienen in de volgende categorieën: categorie A (rating boven 1100),
categorie B (rating van 900 tot 1100), categorie C (rating onder de 900), categorie D (rating onder de 700) en vrouwen. De rating die wordt gebruikt is die van 1 juli 2021.
Alle kampioenen zullen een beker ontvangen. Er zullen 9 ronden gespeeld worden in één grote groep, Zwitsers systeem met als speeltempo 5 minuten plus 5 seconden per zet.
Het toernooi begint om 12:00 uur. Deelnemers worden gevraagd om 11:45 uur aanwezig te zijn.
Dit kampioenschap telt tevens als kwalificatie voor het sneldamkampioenschap van Nederland, dat op 11 juni zal worden gehouden (locatie nog onbekend).
Voor Noord-Brabant zijn de volgende hoeveelheden kwalificatieplaatsen beschikbaar:
Categorie A: 1 plaats
Categorie B: 2 plaatsen
Categorie C: 2 plaatsen
Vrouwen: 2 plaatsen
Aangezien de KNDB de categorie D niet kent, worden voor de kwalificatie de categorieën C en D samengevoegd (mocht een categorie D speler niet meer dan 1 categorie C speler boven zich zien in de eindstand dan heeft hij dus het recht om mee te doen aan het NK in categorie C).
NB: gevorderde jeugd mag meedoen aan dit toernooi, zij worden onafhankelijk van hun rating gerekend tot categorie A of Vrouwen.

Inschrijven
Inschrijven voor beide toernooien kan bij Wiebe Cnossen bij voorkeur per email wiebe.cnossen@gmail.com en anders telefonisch 06-55188798.


06-03-2022

Brabant cup, 4 tallen.

Beste dammers, maart 2022

Hallo allemaal,
De afgelopen 2 jaar hebben wij vanwege alle COVID-19-maatregelen geen Brabant cup kunnen spelen.
Het was dit jaar wel gepland, met een eerste ronde op 11 maart, maar dat is na de herstart van onze competitie te kort dag.
In overleg met Dammend Tilburg, die net als vorig jaar huisvesting geeft aan dit toernooi, hebben we afgesproken de eerste ronde te spelen op 22 april 2022 in restaurant
Boerke Mutsaars, vijverlaan 2, 5042 PZ Tilburg.
Dat betekent, dat de Brabantse damverenigingen vanaf nu weer viertallen op kunnen geven.
In vorige jaren was het gebruikelijk, om er vanuit te gaan, dat alle viertallen, die aan de Brabantse competitie meededen, ook aan de Brabant cup mee zouden doen, maar ik kan me voorstellen, dat dit voor sommige verenigingen nog te vroeg is. Daarom een uitnodiging aan de Brabantse verenigingen, om viertallen voor dit toernooi in te schrijven bij Ties Slagter ( ties.slagter@gmail.com ).
Graag inschrijven voor 8 april, dan gaan we daarna, a.d.h.v. aantal inschrijvingen, vaststellen, of we het toernooi in één, twee of drie avonden gaan afwerken.
In ieder geval komt er een eerste ronde op 22 april.
Ik zie graag jullie inschrijvingen voor dit toernooi tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Ties Slagter
competitieleider PNDB.


23-2-2022

Corona, update 9.

Beste damgenoten, februari 2022

Op weg naar een mooie lente………
Mijn update nummer 6 begon met de titel “op weg naar een mooie zomer”.
Jammer genoeg was de blijdschap van korte duur en werden we na enige tijd toch weer teruggeworpen door een nieuwe coronagolf.
Na de jongste persconferentie op dinsdag 15 februari worden de lichten weer op groen gezet.
De nationale competitie was onder voorwaarden al opgestart en afhankelijk van het type accommodatie gingen er een aantal clubs intern ook weer aan de slag.
Nu de horeca volledig open is gegaan kunnen we in de volle breedte weer gaan dammen.
PNDB wedstrijdleider Ties Slagter heeft inmiddels het aangepaste wedstrijd rooster van de Brabantse clubcompetitie inclusief het resterende rooster van de Brabantse beker rondgestuurd.
We verheugen ons er op iedereen weer te ontmoeten achter het dambord en zien de nabije toekomst dit keer met veel vertrouwen tegemoet met deze hopelijk laatste update.


Namens het PNDB bestuur,
Martien van Erp
voorzitter

10-2-2022

In Memoriam Henk Beekman.

In memoriam, Henk Beekman.

Henk is slechts kort lid geweest van onze vereniging. Ik denk dat hij desondanks toch al een prettige indruk achtergelaten, als mens en als dammer. Ikzelf kende Henk al een aantal jaren langer, omdat wij samen in het zaterdagteam van HED in de landelijke competitie speelden. Henk was een fijne, ongecompliceerde en ietwat laconieke man. Hij tobde al lang met zijn gezondheid en wist dat hij iets onder de leden had dat hem fataal kon worden. Hij kon daar goed mee omgaan. Waar hij minder goed mee kon omgaan was de invloed van zijn gezondheidsproblemen op zijn damspel. Henk heeft vroeger vaak landelijk in de hoofdklasse gedamd.
Hoewel zijn rating niet torenhoog (in 2021, 947) was, heeft hij daar heel wat punten veroverd.
Zijn concentratie en speelkracht waren achteruitgegaan i.v.m. zijn gezondheid, daar baalde hij van.
Desondanks bleef Henk altijd monter, altijd in voor een praatje en natuurlijk voor een dampartij.
Uiterst triest, dat zijn einde zo snel kwam, hoewel aan de andere kant hem hierdoor misschien veel lijden bespaard is gebleven.
We zullen waardig afscheid nemen van Henk en als vereniging zijn vrouw en kinderen zoveel mogelijk een hart onder de riem steken.

Joop Achterstraat,
Voorzitter DV DOG Uden

Hij ruste in vrede.


5-1-2022

In Memoriam Kees van Belle.

In memoriam, Kees van Belle.
Kees van Belle 1948 – 2021
(Bron: Clubblad Dammend Tilburg)
Tussen Kerst en Nieuwjaar zijn we opgeschrikt door het droevige bericht dat onze oud-clubgenoot Kees van Belle op 73-jarige leeftijd in zijn slaap overleden is.
Kees van Belle’s damloopbaan begon in Den Haag, waar hij in de jaren ’70 en ’80 al actief lid was van de fameuze Vriendendamkring: een bloeiende, internationaal bekende damsociëteit, waar bekende dammers uit Den Haag en daarbuiten (zoals Ton Sijbrands, Fred Ivens en Frits Luteijn)
onder leiding van organisator Arie Jacob Storm elkaar wekelijks achter het dambord troffen.
Kees was zelf lid van de Damclub Den Haag, en was vanaf 1973 ook een aantal jaren voorzitter van die vereniging.
Op latere leeftijd verhuisde Kees naar Breda, waar hij een makelaarskantoor had en lid werd van de damvereniging Breda.
Toen die club ter ziele ging meldde Kees zich in 2005 als lid bij DAVO (toen Angarde Informatica).
Sedertdien hebben wij hem in Tilburg en in de Brabantse damwereld (hij heeft ook nog een uitstapje naar Heijmans Excelsior gemaakt) leren kennen als een sympathieke, rustige damliefhebber aan wie vele collega-dammers goede herinneringen bewaren.
Ooit een sportieveling (hij liep zelfs eens de marathon van New York!), begon Kees de laatste jaren wat met zijn gezondheid te sukkelen, en kon hij het echte wedstrijddammen niet meer opbrengen.
Kees bedankte daarom vorig jaar als lid van Dammend Tilburg.
Kees van Belle blijft bij ons allemaal in warme herinnering.
Hij ruste in vrede.


Met dank aan Ad de Hoon.


3-1-2022

Nieuwjaarswensen.

Beste dammers,
Alle goeds in het nieuwe jaar

En we hopen van harte dat we snel weer kunnen gaan dammen, echt waar
​Het PNDB bestuur wenst alle leden een voorspoedig, gelukkig en gezond 2022, een nieuw jaar.

Wat 2022 ons zal brengen
weten we nog niet

Dat het nieuwe jaar jullie veel moois mag brengen
en dat je in moeilijke tijden ook licht kan blijven zien.

Namens het PNDB bestuur,
de redactie.
25-12-2021

Brabants Damnieuws van December 2021 is op deze site gezet.

In deze uitgave van het Brabants Damnieuws vindt u o.a., naast het laatste corona nieuws, ook het laatste nieuws van de PNDB. U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

25-12-2021

Brabants Damnieuws van Septembe 2021 is op deze site gezet.

In deze uitgave van het Brabants Damnieuws vindt u o.a., naast het laatste corona nieuws, ook het laatste nieuws van de PNDB. U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

2-12-2021

Corona, UPDATE 8.

Beste damgenoten,

In mijn update van 8 november was er sprake van de nodige beperkingen maar kon er toch nog op kleine schaal gedamd worden.
Kort daarna werden de overheidsmaatregelen opnieuw aangescherpt en sinds zondagavond 28 november zijn binnensporten na 17.00 uur ‘s avonds tot zeker 19 december niet meer mogelijk.
Ties Slagter heeft ondertussen alle wedstrijden in PNDB verband opgeschort.
Voor de 2 de keer in coronatijd ligt het damleven volledig stil en ik kan me voorstellen dat dit voor alle verenigingen een domper is.
Anderzijds is ons aller gezondheid prioriteit nummer één en hebben we deze maatregelen te accepteren.
Laten we hopen dat we het nieuwe jaar snel weer onze wedstrijden kunnen hervatten.
Ondanks alle beperkingen wenst het bestuur jullie allen prettige feestdagen, een goed uiteinde van 2021 en een goed begin van 2022.
En verder natuurlijk een goede gezondheid en een spoedig tot ziens.

Het PNDB bestuur
Martien van Erp
voorzitter19-11-2021

Corona, gevolgen Brabantse competitie.


Beste damgenoten,,

We hadden gehoopt er nu definitief vanaf te zijn, maar jammer genoeg worden we nu toch weer geconfronteerd met coronamaatregelen.
Om 20:00 uur moeten alle horecagelegenheden sluiten.
Problemen natuurlijk voor alle verenigingen, die spelen een een horecagelegenheid.
Ik kan me voorstellen, dat men behalve het horecagedeelte ook de speelzalen sluit, en in dat geval kun je dus als vereniging geen interne competitie spelen, en ook geen bezoekende viertallen voor de Provinciale competitie ontvangen.
Ties Slagter heeft besloten, dat wedstrijden voor onze Provinciale competitie, die nu niet gespeeld kunnen worden vanwege deze nieuwe maatregelen, na afloop van de competitie ingehaald kunnen worden.
Graag hoort Ties Slagter van jullie, of er gespeeld kan worden, of dat jullie wedstrijden uitgesteld moeten worden.
Voor wat betreft de partijen voor de individuele bekercompetitie, die op 2 december in Uden gepland staan, kunnen deze gewoon gespeeld worden.
De Balans in Uden is gewoon open, met uitzondering van de bar na 20:00 uur.
Ook de verplaatste partij tussen Jan van den Hooff en Arnold Beset in Hintham kan gewoon doorgaan. De Biechten is ook gewoon open voor verenigingen, en heeft vanaf 20:00 uur een afhaalloket, waar consumptie kunnen worden besteld, en geconsumeerd in de speelzaal.
Ties Slagter heeft interesse in jullie omstandigheden, of jullie nog een interne kunnen spelen, of jullie weer helemaal op non actief moeten.
Graag hoort Ties Slagter dus ook van jullie hierover, zodat hij een beeld heeft, in hoe verre dammen in onze provincie nog mogelijk is.
Uiteraard is buiten bovenstaande natuurlijk ook nog de plicht om jullie leden op CTB te controleren, en ze de toegang te weigeren, wanneer deze niet op orde is!8-11-2021

Corona bulletin update 7.


Beste damgenoten,,

Op 12 mei plaatste ik nog een bericht van hoop en optimisme.
Ondertussen hebben we een goed bezochte ALV gehad en zijn de competities weer opgestart.
Zowel intern, provinciaal en landelijk kunnen we elkaar weer fysiek ontmoeten achter het dambord.
Kortom…….vol goede moed konden we aan het seizoen 2021-2022 beginnen.

Daarom betreur ik het zeer dat we met ingang van afgelopen 6 november weer beperkt worden in onze darmactiviteiten.
Laten we hopen dat het hier bij blijft en de aangescherpte maatregelen gaan werken en van tijdelijke aard zullen zijn.
Vooralsnog hebben we de plicht om deze maatregel op te volgen.
Het goede nieuws is echter dat er nog steeds gedamd kan worden.

Namens het PNDB bestuur
Martien van Erp
Voorzitter

Onderstaand het bericht van de KNDB.
Corona
Beste secretaris,

Gisteren, dinsdag 2 november, werd bekend dat er bovenop de nog resterende basisregels aanvullende coronamaatregelen van kracht worden per 6 november.
Een van de belangrijkste is dat dan ook bij (amateur) sportwedstrijden voor sporters en publiek vanaf 18 jaar een Corona Test / Toegangs Bewijs (CTB) van kracht is.
Voor de (denk)sport geldt geen uitzondering meer; bij alle damwedstrijden dienen de spelers en het publiek een CTB te laten zien.
De verenigingen dienen te controleren of spelers en publiek een geldig CTB hebben.

Vriendelijke groet van
Paul Visser.1-10-2021

Individueel bekertoernooi PNDB.


Voor het individueel bekertoernooi hebben zich tot nu toe opgegeven.

1.Frank Teer Heijmans Excelsior 1319
2.Pieter Wijn Heijmans Excelsior 1241
3.Theo van den Hoek 1200
4.Ruud Arts EAD Asten 1147
5.René van Oosterhout Heijmans Excelsior 1129
6.David Riupassa RDS Sint Oedenrode 1115
7.Jan van den Hooff Brainsport Eindhoven 1097
8.Ties Slagter Heijmans Excelsior 1051
9.Arno Bloks DOG Uden 1031
10.Peter Klaassen RDS Sint Oedenrode 1023
11.Joop Achterstraat DOG Uden 951
12.Erik Spenrath DOG Uden 949
13.Henk Beekman DOG Uden 947
14.Walter Beekmans RDS Sint Oedenrode 934
15.Ben van Hensbergen DOG Uden 928
16.Simon Rompa D.A.M. Dongen 893
17.Frans Engels Heijmans Excelsior 887
18.Piet van Erp RDS Sint Oedenrode 882
19.Martien van Erp RDS Sint Oedenrode 874
20.Herman Lamberts Dammend Tilburg 846
21.Arnold Beset DOG Uden 832
22.Piet Jonkers Dammend Tilburg 773
23.Harm van der Veen RDS Sint Oedenrode 734
24.Johan Alidarso Heijmans Excelsior 724
25.Henk van der Heijden DOG Uden 693
26.Geert Hendricks DOG Uden 646
27.Ad Peerenboom DOG Uden 475
28.Nard van der Laar RDS Sint Oedenrode 463.
29.Peter van Poppel Dammend Tilburg 458

De inschrijving sluit op zondag 3 okober 2021.
Daarna zal de loting plaatsvinden en zult u het programma voor de 1e ronde toegemaild krijgen.
Ik zie uw inschrijving met belangstelling tegemoet en hoop dat we weer met een groot aantal deelnemers aan het kampioenschap gaan deelnemen.

Met vriendelijke groet,

Wedstrijdleider PNDBKlik hier voor meer info.
29-09-2021

Individueel bekertoernooi PNDB.


De PNDB gaat na een jaartje pauze weer een individueel bekertoernooi organiseren.
David Riupassa en Jacques Brouns wonnen de laatste editie, maar omdat RDS momenteel onvoldoende ruimte hebben in hun clublokaal, moeten we de traditie, dat de eerste ronde in het clublokaal van de laatste winnaar wordt gespeeld, voor één jaartje laten schieten.
Heijmans Excelsior heeft aangeboden om de eerste ronde in de Biechten te laten plaatsvinden.
Omdat we toch nog wat voorzichtig willen doen, en niet te veel spelers in een ruimte te proppen, zal afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen voor het toernooi, de eerste ronde misschien over twee donderdagen te verdelen.
Voor de eerste ronde heb ik 7 en 14 oktober uitgekozen. Als er minder aanmeldingen zijn als in andere seizoenen (plusminus 60), zullen eventueel alle wedstrijden op donderdag 14 oktober worden gespeeld.
De voorlopige planning is verder dat de ronden daarna worden gespeeld in de week van:
29 november t/m 3 december 2021
24 t/m 28 januari 2022
14 t/m 18 maart 2022
4 t/m 8 april 2022
De locatie van de volgende ronde wordt steeds bepaald naargelang de hoogste hoeveelheid nog in het toernooi zijnde deelnemers van een vereniging. Er wordt dan gespeeld op de clubavond in die week van die vereniging.
Voor dit toernooi gelden de volgende regels:
Inschrijving staat open voor alle dammers die lid zijn van een Brabantse damvereniging, en de persoonlijke leden van de PNDB en/of KNDB.
De wedstrijden worden d.m.v. loting bepaald.
Voor de spelers geldt de rating van 1 juli 2021, of de arbitrair door de PNDB bepaalde rating, indien zij geen KNDB-rating hebben.
De winnaar van iedere wedstrijd plaatst zich voor de volgende ronde.
Eindigt een wedstrijd in remise, dan gelden de volgende bepalingen:
Bij een ratingverschil tussen twee spelers van meer dan 50 ratingpunten plaatst de speler met de laagste rating zich voor de volgende ronde.
Bij een ratingverschil tussen twee spelers van 50 ratingpunten of minder wordt een sneldamwedstrijd gespeeld met een bedenktijd van 5 minuten plus 2 seconden per zet, per speler met de omgekeerde kleuren van de originele partij. De winnaar daarvan plaatst zich voor de volgende ronde.
Eindigt ook de sneldampartij in remise, dan plaatst de speler met de laagste rating zich voor de volgende ronde.
Na de eerste ronde kan het zijn, dat er, om op 32 spelers uit te komen, enige spelers teruggeloot moeten worden. Hier komen, bij besluit op de laatste Algemene Ledenvergadering van de PNDB, geen spelers voor in aanmerking, die hun wedstrijd verloren hebben. Dus enkel spelers, die uitgeschakeld werden, omdat zij hun wedstrijd remise speelden, en de hoogste rating hadden, en eventueel verloren hebben bij het hieruit voortvloeiende sneldammen.
De speeltijd gedurende het toernooi bedraagt 40 minuten + 1 minuut per zet.
Spelers worden verzocht op de wedstrijddag op de speellocatie aanwezig te zijn. Aan ieder het verzoek om het spelen op een afwijkende plaats of datum zo veel mogelijk te beperken. We willen er een gezamenlijk evenement van maken met zoveel mogelijk dammers bij elkaar.
Inschrijven voor het individueel bekertoernooi kan vanaf nu via mail bij de wedstrijdleider Ties Slagter ties.slagter@gmail.com. Er zijn geen inschrijfkosten verschuldigd.
De inschrijving sluit op zondag 3 okober 2021.
Daarna zal de loting plaatsvinden en zult u het programma voor de 1e ronde toegemaild krijgen.
Ik zie uw inschrijving met belangstelling tegemoet en hoop dat we weer met een groot aantal deelnemers aan het kampioenschap gaan deelnemen. De inschrijvingen worden ook vermeld op de website van de PNDB.

Met vriendelijke groet,

Ties Slagter
Wedstrijdleider PNDB

12-8-2021

Agenda Algemene Leden Vergadering.


J A A R V E R G A D E R I N G -- P. N. D. B.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het bestuur van de P.N.D.B. nodigt U van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, welke dit jaar op ZATERDAG 11-09-2021 gehouden zal worden in: De Balans, Beatrixhof 470, 5401 CT, Uden. 0413-269505.

Aanvang: 10.00 uur precies.

Iedere damclub, die lid is van de P.N.D.B., wordt vanwege de bijzondere omstandigheden verzocht deel te nemen aan deze vergadering door het zenden van tenminste één afgevaardigde. (Als een vereniging onverhoopt niet aanwezig kan zijn, zou een afmelding fijn zijn!)

AGENDA: 1. Opening
2. Overledenen 2020-2021 gedenken
3. Huldiging voor geleverde prestaties
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de P.N.D.B. d.d. 29-aug 2020 (bijgesloten)
6. Jaarverslag van de secretaris over 2020-2021
7. Financieel verslag van de penningmeester over 2020-2021 en de begroting voor het jaar 2022.
Voorstel vanuit bestuur bestemming financieel overschot:
Optie a: Teruggeven aan de aangesloten verenigingen
Optie b: Bestemmen voor een jeugd project middels een plan van aanpak
Optie c: Combinatie van a en b, danwel een Idee vanuit de ALV
8. Verslag kascontrole commissie. (Dammend Tilburg + RDS + Brainsport)
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
Menno Hottinga, Brainsport (voor de laatste keer, Mies van Berlo, RDS en voor de eerste keer Fons van der Wouw, Dammend Tilburg
10. KNDB nieuws
11. Wedstrijdzaken. Voorstel om het Brabants Kampioenschap te spelen met een speelduur van 50+1. We kunnen dan waarschijnlijk in de meest geschikte locatie, de Biechten spelen! Sneldammen wel of niet organiseren dit jaar? Voor volgend jaar is een datum gepland
12. Verslag jeugd
13. Brabants Damnieuws
14. Bestuursverkiezing.*
De voorzitter is aftredend en herkiesbaar
15. Rondvraag en sluiting.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Eventuele (tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie dienen tenminste acht dagen vóór deze Jaarvergadering bij de secretaris van het bestuur te worden gemeld, overeenkomstig artikel 11.1 van het Huishoudelijk Reglement.

Addendum, behorend bij punt 7
I. KNDB contributie in tijden van Corona (document is naar alle secretarissen gestuurd.)
Het afgelopen jaar heeft het KNDB bestuur enkele keren de vraag gekregen of er binnen de KNDB gesproken is over een eventuele reductie van de contributie.
Tenslotte zijn er in dit en het vorige ‘Coronajaar’ minder activiteiten georganiseerd zijn.
Het bestuur heeft hierover nagedacht en op deze vragen het volgende antwoord gegeven.

Dammers betalen in Nederland contributie aan hun vereniging en die bestaat uit 3 delen.
De clubcontributie, de provinciale contributie en de KNDB contributie.
De totale contributie varieert per club en de afgedragen contributie per provincie verschilt.
Die clubcontributie is ongeveer 65% van de totale contributie die een senior betaalt, de KNDB contributie is ongeveer 25%, de provinciale afdracht ongeveer 10%.

Bij de meeste clubs is het afgelopen jaar niets georganiseerd. Uit de enquêtes bleek ook dat een groot aantal clubs geen zaalhuur meer betaalden.
Een reductie van clubcontributie ligt daarom voor de hand en is bij ons weten bij veel verenigingen ook doorgevoerd. Maar dat is verder niets iets waar de KNDB over gaat.

Bij de meeste provinciale bonden kon ook niets georganiseerd worden afgezien van wat online toernooien. Maar er was geen clubcompetitie, geen PK’s, geen jeugdactiviteiten enz.
Reductie van provinciale contributie ligt daarom voor de hand. In Overijssel heeft het PODB bestuur daartoe al besloten.
Het zou goed kunnen dat meerdere provincies ook zo besluiten. Maar daarop heeft de KNDB verder geen invloed.

Voor de KNDB geldt dat afgelopen jaar de Nationale Competitie 2019-2020 tot en met de laatste ronde is gespeeld maar niet met de nacompetitie kon worden afgesloten.
De Nationale Competitie 2020-2021 is definitief afgelast. Het inschrijfgeld daarvoor € 100,—(dat was al eenmalig gereduceerd om te compenseren voor extra kosten ivm bijvoorbeeld zaalhuur) is gecrediteerd. Het wordt verrekend met volgend jaar.
Er gingen uiteraard meer dingen niet door. NK’s bijvoorbeeld. Maar die zijn uitsluitend uitgesteld en betreffen qua deelname maar een kleine groep dammers.

Wat in KNDB verband voor alle leden wél doorging waren de doorlopende arbeidscontracten van de medewerkers, de belangenbehartiging bij de overheid, de bestuursvergaderingen (20 in totaal!), het overleg met onder andere het NOC*NSF en de DopingAutoriteit, het –laten- ontwikkelen van trainingsmateriaal, de voorfinanciering en de aanschaf van DamZ damborden, de uitgave van Het Damspel, het onderhoud van verschillende servers voor website en voor de online analyses enz.
Kortom, de activiteiten én de kosten zijn voor de KNDB gewoon doorgegaan.
Daarom is het KNDB bestuur van mening dat er naast de al gegeven creditering van inschrijfgeld voor de Nat. Competitie geen reden is om reductie te geven op de KNDB contributie.


Namens het PNDB bestuur,
Henk van der Heijden

26-06-2021

Brabants Damnieuws van Juni 2021 is op deze site gezet.

In deze uitgave van het Brabants Damnieuws vindt u het laatste nieuws van de PNDB. U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

09-06-2021

Brabants Damnieuws van Maart 2021 is op deze site gezet.

In deze uitgave van het Brabants Damnieuws vindt u het laatste nieuws van de PNDB. U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

12-05-2021

Corona bulletin update 6.


Beste dammers,

Op weg naar een mooie zomer…….,

De persconferentie van afgelopen 11 mei was er een van hoop en optimisme.
Gelet op de stijgende vaccinatiegraad en de dalende besmettingen kan de samenleving steeds meer open.
De KNDB denkt dat de landelijke competitie na de vakantie weer opgepakt kan gaan worden.
Wij, de PNDB, zullen dat beleid volgen en onze bondscompetitie daar op af stemmen.
In een nog te vast te stellen bestuursvergadering voor de vakantie zullen we e.e.a. nader bespreken.
We hopen voor het 2de jaar op rij circa eind augustus onze algemene ledenvergadering te kunnen houden.
Vanwege de toch wel bijzondere omstandigheden hoop ik dat jullie evenals vorig jaar massaal aanwezig zullen zijn.
Onze verwachting is dat medio juli de datum en locatie definitief vastgesteld kan worden.
Wat zou het mooi zijn dat we elkaar na lange tijd weer gezond en wel achter het dambord kunnen zien.
Voor de onderliggende verenigingen zal het dan waarschijnlijk ook weer mogelijk zijn om de interne clubcompetitie weer op te pakken.Namens het PNDB bestuur,
Martien van Erp,
Voorzitter.

3-1-2021

Nieuwjaarswensen.

Beste dammers,
Alle goeds in het nieuwe jaar
Het oude jaar vol harde noten
Is met champagne overgoten
En we hopen van harte dat we snel weer kunnen gaan dammen, echt waar
​Het PNDB bestuur wenst alle leden een voorspoedig, gelukkig en gezond 2021, een nieuw jaar.

Wat 2021 ons zal brengen
weten we nog niet
Hopelijk ligt er voor ieder
iets positiefs in ’t verschiet

Dat het nieuwe jaar jullie veel moois mag brengen
en dat je in moeilijke tijden ook licht kan blijven zien.

Namens het PNDB bestuur,
de redactie.
15-12-2020

Corona bulletin update 5.


Beste dammers,
Na de afgelopen persconferentie van premier Rutte op 14 december waarin een lock down is afgekondigd tot tenminste 19 januari 2021
is de hoop op een genormaliseerde situatie voor het dammen in clubverband op korte termijn ijdel gebleken.
De voorzichtig dalende lijn van het aantal besmettingen is inmiddels omgebogen tot een stijgende lijn. De nationale competitie is in zijn geheel afgelast.
Voor de PNDB competitie en persoonlijke wedstrijden is het nu de vraag of we überhaupt dit seizoen nog aan spelen toekomen.
Het is op dit moment dan ook niet verstandig om ons aan enige voorspelling te wagen.
Graag roep ik de besturen van de Brabantse clubs op om de contacten met de leden niet te verwaarlozen.
Juist in deze fase is het van belang om de vereniging bij elkaar te houden.
Ondanks deze somberheid wensen we onze leden met hun familie fijne feestdagen en een in alle opzichten “gezonde” start van het nieuwe jaar.

Namens het PNDB bestuur,
Martien van Erp
Voorzitter.

01-12-2020

Brabants Damnieuws van December 2020 is op deze site gezet.

In deze uitgave van het Brabants Damnieuws vindt u o.a., naast het laatste corona nieuws, ook het laatste nieuws van de PNDB. U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

19-11-2020

Corona bulletin update 4.


Beste dammers, In mijn update van 2 oktober sprak ik de hoop uit dat er in november enige duidelijkheid zou zijn omtrent het kunnen denken aan het optuigen van de 4-tallen competitie en het individuele kampioenschap van Brabant. De meest recente berichten van de rijksoverheid geven vooralsnog weinig reden tot optimisme.
De KNDB hoopt op 9 januari de nationale competitie te kunnen hervatten maar ook dat is allerminst zeker.
Het PNDB bestuur had al een besluit genomen om de provinciale wedstrijden door te schuiven naar 2021 maar gelet op de meest recente maatregelen en ontwikkelingen zal dat er zeker in het begin van 2021 niet in zitten. We hopen echter dat de clubcompetities wel opgestart kunnen worden zodat we langzamerhand kunnen toewerken naar een min of meer genormaliseerde situatie.
Het goede nieuws van deze 2 de golf is echter dat we een voorzichtig dalende lijn zien in het aantal ziekenhuis opnames en dat de vooruitzichten op een vaccin steeds concreter worden. We moeten nog even volhouden en hopelijk brengen de feestdagen weer enig licht in de corona duisternis.


Namens het PNDB bestuur,
Martien van Erp
Voorzitter.

2-10-2020

Corona bulletin update 3.


Beste dammers, Tijdens onze ALV op 29 augustus hadden we de stille hoop dat we in november of december weer voorzichtig zouden kunnen starten met de 4-tallen competities van de PNDB. De recente maatregelen m.b.t. het weer oplaaien van het Coronavirus dwingt het bestuur opnieuw tot grote waakzaamheid.
De horeca sluit om 10 uur, een aantal speelzalen zijn beperkt beschikbaar, het niet strikt noodzakelijk reizen wordt afgeraden enz, enz.
Bovendien moeten we de spelers van een team niet in verlegenheid brengen.
Gelet op alle onzekerheden en beperkingen heeft het bestuur besloten om de 4-tallen competities wederom op te schorten.
Het individuele kampioenschap lijkt iets eenvoudiger te liggen omdat het een individuele keuze van de deelnemers is. Desondanks zal het voor velen een te hoge drempel zijn om in te schrijven en verwachten we een minimaal deelnemersveld.
In het meest gunstige geval zal er begin november sprake zijn van enige duidelijkheid en besluit het bestuur om zowel de 4-tallen competitie als het individueel kampioenschap naar 2021 op te schuiven.


Namens het PNDB bestuur,
Martien van Erp
Voorzitter.

06-09-2020

Brabants Damnieuws van September 2020 is op deze site gezet.

In deze uitgave van het Brabants Damnieuws vindt u ook het verslag van de Algemene Ledenvergadering over 2019. U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

17-8-2020

Agenda Algemene Leden Vergadering.


J A A R V E R G A D E R I N G -- P. N. D. B.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het bestuur van de P.N.D.B. nodigt U van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, welke dit jaar op ZATERDAG 29- 08- 2020 gehouden zal worden in: De Hoeksteen, Gerretsonlaan 1A, 5624 JL Eindhoven.

Aanvang: 10.00 uur precies.

Iedere damclub, die lid is van de P.N.D.B., wordt vanwege de bijzondere omstandigheden verzocht deel te nemen aan deze vergadering door het zenden van tenminste één afgevaardigde. (Als een vereniging onverhoopt niet aanwezig kan zijn, in dat geval wel graag even afmelden!)

AGENDA: 1. Opening.
2. Huldiging voor geleverde prestaties.
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van de P.N.D.B. d.d. 25 mei 2019.
5. Jaarverslag van de secretaris over 2019. (98e bondsjaar van de P.N.D.B.)
6. Financieel verslag van de penningmeester over 2019 en de begroting voor het jaar 2020.
7. Verslag kascontrole commissie. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.
8. KNDB nieuws.
9. Wedstrijdzaken.
10. Verslag jeugd.
11. Brabants Damnieuws.
12. Bestuursverkiezing. *
13. Rondvraag en sluiting.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Toelichting op de bestuursverkiezing.
In het afgelopen jaar is voorzitter Harm van der Veen noodgedwongen teruggetreden.
Op a.i. basis heeft Martien van Erp de bestuursperiode tot de ALV op zich genomen als voorzitter.
Het vrijkomende secretariaat is voor de resterende periode a.i. ingevuld door Henk van der Heijden.
Het bestuur vraagt de ALV Martien van Erp te benoemen in de functie als voorzitter voor de resterende periode van 1 jaar welke Harm van der Veen nog te gaan had.
Tevens stelt het bestuur voor om Henk van der Heijden te benoemen voor de komende 3 jaar.
Eveneens stelt het bestuur voor om Ties Slagter te benoemen voor een volgende periode van 3 jaar als wedstrijdleider.
Eventuele (tegen)kandidaten voor een bestuursfunctie dienen tenminste acht dagen vóór deze Jaarvergadering bij de secretaris van het bestuur te worden gemeld, overeenkomstig artikel 11.1 van het Huishoudelijk Reglement.

Addendum

Aan de besturen van de Brabantse damverenigingen.
I.v.m. het corona virus zijn in navolging van de KNDB sinds maanden alle PNDB wedstrijden opgeschort.
De KNDB is voornemens om de landelijke competitie in september 2020 op te starten weliswaar met de nodige mitsen en maren.
Vanwege alle onzekerheden heeft het bestuur van de PNDB besloten om haar competities en kampioenschappen in afwachting van de ALV op 29 augustus nog niet te plannen.
We kunnen ons voorstellen dat er hier en daar de nodige reserves zijn om de PNDB
clubcompetitie weer op te pakken. Wedstrijdleider Ties Slagter zal een dezer dagen jullie alvast vragen om een voorlopige opgave te doen van de deelnemende teams.
In de ALV kan dan verder gesproken worden met de verenigingen hoe we denken zo verantwoord mogelijk om te gaan met de PNDB competitie en andere PNDB evenementen.
Het bestuur roept met klem alle verenigingen op aanwezig te zijn bij de ALV om met elkaar de mogelijkheden te bespreken.

Namens het PNDB bestuur,
Henk van der Heijden

27-6-2020

Damwedstrijden weer mogelijk.


Laatst gewijzigd op: 26 juni 2020
Tot onze grote verrassing en totaal onverwacht kunnen we al per 1 juli damwedstrijden en competities organiseren zonder dat daarvoor tijdens het spel en voor de spelers de 1,5 meter afstandsregel geldt.
Ik verwijs hiervoor graag naar de website van NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol Ook zijn de maatregelen voor reizen, zowel met eigen vervoer als met openbaar vervoer, verder verruimd.
Er zijn nog wel wat discussiepunten tussen (denk)sportbonden-NOC*NSF-VWS/RIVM over de onderlinge afstand tussen naastliggende borden en de breedte van de looppaden, maar daar komen we wel uit.
De denksportbonden trekken hierbij gezamenlijk op.
Het is goed om te weten, dat alleen wanneer er gedamd wordt, mag worden afgeweken van de 1,5 meter afstandsregel.
Zodra een dammer klaar is met zijn partij of een consumptie gaat halen dan is deze dammer op deze momenten geen speler meer en blijft de 1,5 meter afstandsregel gewoon gelden.
Vanzelfsprekend blijven alle hygiënevoorschriften van toepassing zoals regelmatig handen wassen, bij ziekteverschijnselen thuis blijven, geen handen geven, materiaal regelmatig desinfecteren, e.d. Hiervoor komen we nog met een protocol.
Houd ook rekening met leden die de risico’s nog te groot vinden. Ook zij moeten met plezier kunnen dammen.
Als bestuur gaan we ons nu bezinnen hoe we onze nationale competitie in september weer kunnen opstarten.
Volgende week is er een bestuursvergadering, winnen we advies in bij onze wedstrijdcommissie en inventariseren we bij de deelnemende verenigingen ook hun wensen en gevoelens voor de komende nationale competitie.
Ik verwacht dat we als bestuur de komende week al een besluit kunnen nemen ten aanzien van de start van de nationale competitie.
Ik hoop dat iedereen weer met plezier en veilig aan het dammen gaat, wanneer dit haar of hem goed uitkomt.

Namens het KNDB bestuur,
Frans de Jonge
Voorzitter KNDB


18-6-2020

Geachte Brabantse dammers,


We zaten nog vol in allerlei competities toen in maart het coronavirus toesloeg in ons Noord-Brabantse land.
Heel even was er twijfel hoe erg dit zou zijn en hoe besmettelijk dat dit was.
Bovendien hebben we in de eerste week na het eerste geval in Loon op zand nog een competitieronde gedaan.
Maar al gauw bleek dat de uitbraak pandemische proporties kreeg en absoluut niet onderschat mocht worden gezien het aantal ziekenhuisopnames en de hoeveelheid patiënten op de IC.
Vanaf die tijd werden we praktisch geregeerd door virologen en ging landelijk de rem op alle sociale activiteiten waar dammen nu eenmaal ook onder valt.
Vanaf toen was ik gedwongen alle competities op te schorten in afwachting van de ontwikkeling van de uitbraak.
Het is mijn persoonlijke overtuiging dat we, mede door het stilleggen van onze competities, hebben voorkomen dat het virus via onze sportbeoefening verspreid is onder onze damgemeenschap.
In de eerste maand was er nog de hoop, dat het virus even snel weer zou uitsterven als het de kop opgestoken had, maar al gauw bleek dat het waarschijnlijk een blijvertje zou worden, waar we nog lang onze leefstijl en dus ook de manier waarop wij met elkaar dammen zou beïnvloeden.
Nu drie maanden verder is het duidelijk dat we niet meer in dit seizoen de opgeschorte competities kunnen afmaken en deze dus definitief moeten beëindigen.
In onze viertallencompetitie waren we tot de laatste competitieronde gevorderd en was de stand vooral in de hoofdklasse nog spannend. Omdat na de laatste ronde de stand nog helemaal om kon draaien, is besloten om in navolging van de systematiek van de KNVB voor zijn voetbalcompetities, de stand te bevriezen en geen kampioen uit te roepen in de twee klassen.
Heijmans Excelsior 1 en Rompa Leder/D.A.M zijn dus eerste geëindigd, maar geen kampioen. Van een promotie/degradatieregeling was sowieso geen sprake.
De Brabant cup voor viertallen was gevorderd tot de halve finale, en wordt verder niet uitgespeeld. Wanneer er nog om een KNDB-beker wordt gespeeld, wat niet de verwachting is, zullen de viertallen uit het vorig seizoen nogmaals worden afgevaardigd. (Dammend Tilburg en Heijmans Excelsior)
De individuele bekerstrijd was gevorderd tot de finale. In overleg met finalisten David Riupassa en Jacques Brouns is besloten om deze niet te spelen en een gedeelde eerste plaats uit te roepen. De bijbehorende bekers zullen later dit jaar worden uitgereikt.

Dan komen we op het komend seizoen.
Qua viertallencompetitie moeten we ons afvragen of een reguliere competitie met een anderhalve meterprotocol überhaupt mogelijk is.
Veel van de verenigingen in het momentane hart van de corona-uitbraak in Noord-Brabant hebben in hun clublokalen niet de vereiste ruimte en ventilatie om zo’n competitie doorgang te laten vinden.
Ik denk dat we met aanvang van de competitie zullen moeten wachten tot de regels, waaraan we ons moeten houden, dermate versoepeld zijn dat het spelen zoals we dat tot nu toe gewend waren weer mogelijk is. Ik denk daarbij dat we de aanvang van onze competitie zullen koppelen aan de KNDB-competitie en in de week na de eerste landelijke ronde onze provinciale competitie starten.

Om alles snel voor te kunnen bereiden op het moment dat het weer kan, zal ik wel zoals gebruikelijk de formulieren voor het aanmelden van de viertallen rond sturen.
Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de damkalender er voor het komende seizoen uit gaat zien. En of we niet in tijdnood gaan komen om alle toernooien die we normaal in een seizoen organiseren nog wel in een eventueel ingekort seizoen gespeeld kunnen worden.
We willen ook niet meteen de kat op het spek binden en grote groepen dammers op één avond in een zaal proppen.
Wat dat betreft zal het moeilijk zijn om een Noord-Brabants kampioenschap en een individuele beker te organiseren. Alhoewel men, als het weer kan, zou kunnen denken aan het opsplitsen van de eerste ronden in groepen om het aantal deelnemers in een zaal te beperken. Misschien dat zoiets bij een Brabants kampioenschap ook zou kunnen. Dat heeft natuurlijk ook weer zijn consequenties voor het aantal speelavonden die we ter beschikking hebben.
Wat betreft de Brabant cup en het Vos-toernooi is het nog te vroeg om daar een uitspraak over te doen. Misschien ziet de wereld er op dat moment weer heel anders uit.

Of verenigingen weer clubavonden met interne competities kunnen organiseren is natuurlijk helemaal hun verantwoordelijkheid en grotendeels afhankelijk van de openstelling van de zaalhouders van hun zalen op de clubavonden en hun inschatting of zoiets mogelijk is.
Last but not least zoekt de PNDB nog naar een datum waarop we eventueel een Algemene Leden Vergadering kunnen houden (eventueel met anderhalve meter-regeling), want we hebben natuurlijk jullie instemming nodig over alle zaken, die dit jaar iets anders gaan als we gewend zijn inclusief de bestuurssamenstelling.
Dan blijft mij voor de rest jullie een toch nog fijne vakantie toe te wensen, en graag een snel weerzien daarna.

Ties Slagter


13-6-2020

D.A.M. Dongen.


Met ingang van direct is de naam van damvereniging Rompa Leder/ D.A.M Dongen vervallen en wordt per heden, 13-6-2020, D.A.M. Dongen.


7-6-2020

Corona bulletin update 2.


Binnen de KNDB is inmiddels een besluit genomen of en wanneer de Nationale competitie zal starten.
Het doel is om in september veilig en gezellig te dammen; lukt dat niet, dan is het streven om in december te starten.
Mocht dat ook niet lukken dan slaan we het seizoen over.
Voor de PNDB geldt evenzo dat er veilig en gezellig gedamd moet kunnen worden.
Op 1 juli wordt een persconferentie gehouden en hopelijk zal er dan weer meer duidelijkheid worden verschaft.
Ruim voor de voorgenomen start van het seizoen zal er nog een PNDB bestuursvergadering worden gehouden met “corona” als belangrijk agenda punt.

Namens het bestuur
Martien van Erp
Voorzitter a.i..

30-5-2020

Het geactualiseerde sportconvenant.

Aan:
- besturen aangesloten dam-verenigingen (secretarissen)
- besturen provinciale dam-bonden (secretarissen)

Beste bestuurder, secretaris en organisator,
Vers van de pers is het net geactualiseerde sportconvenant.
Met ook voor ons weer plezierige verruimingen!! We kunnen per 1 juli, mits met 1,5 m afstand tussen volwassenen weer onderlinge wedstrijdjes op de clubavond organiseren.
Overigens dit protocol kan pas in werking treden zodra de tekst in de lokale noodverordening is aangepast en van kracht is.
Check dit altijd bij je gemeente voordat je open gaat. Voor jeugd t/m/ 18 jaar geldt dat nu binnen en buiten kan worden gedamd zonder de 1,5 m toe te passen.
En de clubavonden kunnen weer voorzichtig worden opgestart voor onderlinge “potjes” en trainingswedstrijden.
Maak goede afspraken met de (horeca) verhuurders en neem kennis van hun protocollen. Blijf voorzichtig en blijf gezond. Onderlinge (club) trainings wedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club.
Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;
Houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen en jeugd tot met 18 jaar tijdens sportactiviteiten.
Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand;
Officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk.
Zie ook de bijlage: NOC*NSF-protocol verantwoord sporten.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Frans de Jonge
Voorzitter
KNDB

17-5-2020

Corona bulletin update 1.


Het goede nieuws is dat intensive care opnamen teruglopen en de maatregelen van de regering gaandeweg worden versoepeld.
Maar we moeten ons realiseren dat het virus nog steeds onder ons is.
Er wordt nadrukkelijk een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid.
Op de site van de KNDB heeft iedereen het 1,5 m protocol voor verantwoord dammen in coronatijd kunnen lezen.
Ieder weldenkend dammer zal tot de conclusie komen dat het niet haalbaar is om op deze wijze de clubcompetitie de provinciale -en landelijke competitie te hervatten. Met de kennis van nu is het hoogst onzeker of per 1 september dit wel mogelijk zal zijn.
Wat echter wel kan is om binnen de verruimende maatregelen van de regering na te denken over een nieuwe datum voor een bestuursvergadering en een nieuwe datum voor de Algemene ledenvergadering.
Wellicht dat ergens in de maand augustus/september dit een optie is.
Voorts is het belangrijk voor de clubbesturen om het contact met de leden op een zo goed mogelijke wijze in stand te houden om te voorkomen dat we vanwege het coronavirus en het daarbij behorende goeddeels “damloos” tijdperk leden verliezen.
Om te voorkomen dat we in een geheel “damloos” tijdperk belanden heeft de KNDB echter snel geschakeld en op damgebied een aantal mogelijkheden aangeboden zoals het opzetten van online clubavonden tot 1 september.
Een aantal van de PNDB leden is al te vinden op het platform www.lidraughts.org.
Verder is het mogelijk om buiten met de jeugd damactiviteiten te doen op besloten terrein; te denken valt aan het schoolplein o.i.d. Ook kan er online worden getraind op verschillende niveaus.
(afhankelijk van het niveau worden deze gegeven door Ester van Muyen of Alexander Baljakin).
Alles hierover is te vinden op de KNDB site; we raden iedereen aan om regelmatig deze site te raadplegen om op de hoogte te blijven van de jongste ontwikkelingen.
We blijven hopen op een gezonde afloop van deze bizarre tijd.

Namens het bestuur
Martien van Erp
Voorzitter a.i..

24-4-2020

prof.dr.ir. Pieter Wijn.


Benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau
Pieter Wijn, voorzitter van Heijmans-Excelsior Damclub (HED) uit Rosmalen is vandaag onderscheiden tot officier in de orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten in de medische wetenschap en gezondheidszorg.
Vorig jaar viel clubgenoot Frank Teer al een benoeming tot ridder in de orde van Oranje-Nassau ten deel.
HED wordt hiermee een zeer gedecoreerde damvereniging.

Pieter, namens alle leden van de PNDB, proficiat!!.
(Frans de Jonge)


23-4-2020

Brabant is nu goed vertegenwoordigd in het KNDB bestuur.


Wiebe Cnossen Proficiat met je benoeming in het KNDB bestsuur.
Brabant is zo goed vertegenwoordigd in dit bestuur.
Daar kunnen wij de vruchten van Plukken op termijn, als alles weer normaal is.

Vernieuwing bestuur KNDB

22-4-2020 heeft de Bondsraad 4 nieuwe bestuursleden benoemd. (Met een 5e zijn we nog in gesprek.)
Normaliter gebeurt dit tijdens een vergadering van de Bondsraad maar statutair kan dit ook zonder dat de Bondsraad bijeenkomt, mits het maar een unaniem besluit is en het bestuur voorkennis heeft van dergelijke besluitvorming.
Mooi dat dit zo snel geregeld kon worden.
We hebben binnen het vernieuwde bestuur de volgende grove taakverdeling afgesproken:

Wiebe Cnossen, ICT en externe communicatie;
Paul van de Veen, secretaris;
Lucien Farzan, ontwikkeling/innovatie en aansturing dienstverlening nieuwe leden (schooldammen, oud-leden, PR nieuwe leden);
Michel Stempher, ontwikkeling/innovatie en aansturing dienstverlening KNDB-leden (jeugddammen, KNDB toernooien online, ontwikkeling online damlessen);
Gerrit Tigchelaar, penningmeester;
Frans de Jonge, voorzitter en wedstrijdzaken (in brede zin).

De taakverdeling is flexibel en niet in beton gegoten.
Het bestuur zoekt ook de samenwerking met onze leden (“dammend Nederland”: regionale bonden, verenigingen, organisatoren en leden).

We hebben er met elkaar het volle vertrouwen in, dat er nu een stabiel en productief bestuur staat.
Bij vragen weten jullie ongetwijfeld de bestuursleden en mij te vinden.,
Frans de Jonge
Voorzitter KNDB.

24-3-2020

Tot zeker 1 juni geen dam activiteiten.


Om het coronavirus het hoofd te kunnen bieden heeft de regering aanvullende maatregelen getroffen.
Dat betekent dat alle PNDB damcompetities tot die datum worden opgeschort.
Dat betekent verder dat de geplande bestuursvergadering in de huidige vorm welke is gepland op 22 april geen doorgang zal vinden.
Tevens zal de Algemene ledenvergadering van 23 mei niet doorgaan.
Het niet doorgaan van provinciale clubwedstrijden en persoonlijke kampioenschappen heeft ook de nodige consequenties op nationaal en wellicht ook op internationaal niveau.
De impact daarvan is op dit moment niet in te schatten. Ik kan u echter wel zeggen dat dit de volle aandacht heeft van de KNDB.
Als er meer nieuws is zullen we u op de hoogte brengen.
Het bestuur wenst eenieder een goede gezondheid toe; pas goed op jezelf en op je naasten.
namens het bestuur,
Martien van Erp
Voorzitter a.i..

17-03-2020
Beste damliefhebber,

Door de uitbraak van het coronavirus is het spelen van een dampartij zo goed als onmogelijk geworden.
Hier brengen wij verandering in met de KNDB online clubavonden! Wij hopen hiermee dat je toch nog
een beetje plezier kunt beleven aan ons prachtige spel in deze moeilijke tijden.
Het betreft in eerste instantie een pilot en het zou heel erg mooi zijn als we met zoveel mogelijk dammers
gebruikmaken van deze mogelijkheid om het zo tot een succes te maken. Als je niet de hele avond kunt is
het ook geen probleem. Hoe drukker het wordt, hoe groter de kans dat het heel leuke avonden zijn voor
iedereen!
De opzet ziet er als volgt uit:
• Maandag 23 maart superblitz
19:30 – 23:00 uur
Speeltijd: 3 minuten + 2 seconden per zet
Website: https://lidraughts.org/tournament/RUCABko8
• Dinsdag 24 maart blitz
19:30 – 23:00 uur
Speeltijd: 5 minuten + 5 seconden per zet
Website: https://lidraughts.org/tournament/t8j1pizo
• Woensdag 25 maart rapid
19:30 – 23:00 uur
Speeltijd: 10 minuten + 10 minuten per zet
Website: https://lidraughts.org/tournament/aKYdcbzD

Er wordt gespeeld op het platform van Lidraughts. Deze website biedt nog veel meer mogelijkheden dan
een partijtje internationaal dammen, waaronder Fries dammen en een combinatiedatabase. Kortom, heel
veel moois om te ontdekken! Lidraughts is bereikbaar via de website www.lidraughts.org of via de
Google Play Store en Apple Store als app. Het enige wat je hoeft te doen, is een account aanmaken via de
knop ‘Aanmelden’ en ‘Registreren’ en daarna kun je gebruikmaken van alle opties die het platform biedt.
Verstuur deze uitnodiging naar zoveel mogelijk mensen die je kent. Alleen met jullie hulp kunnen wij
hier een feest van maken. Als er nog vragen zijn, beantwoorden wij deze graag voor jou. We staan ook
open voor alle mogelijke feedback. Het is de bedoeling dat dit avonden voor en door de damliefhebber
worden!
Met vriendelijke groeten,
Michel Stempher
Kandidaat-bestuurslid Koninklijke Nederlandse Dambond
michelstempher@gmail.com
06-17744331.

24-02-2020

IN MEMORIAM.


Edgar Haagh
25 okt 1961 - 19 feb 2020


Door Ad de Hoon.
Korte beschrijving van het leven van Edgar Haagh:
Bredanaar Ed Haagh zat eind 1979 voor het eerst aan het dambord Hij was meteen verkocht.
Het was liefde op het eerste gezicht. Hij was samen met zijn moeder komen kijken naar de opening van het denksportcentrum aan de Minister Nelisstraat te Breda.
Hier speelde zijn latere vriend Harm Wiersma een kloksimultaan Hij werd lid van DV Breda.
In 1982 werd hij lid van DAVO Haagh werd in 1982 Bij zijn debuut in de nationale hoofdklasse in 1982 speelde hij met de club remise tegen de gedoodverfde landskampioen IJmuiden.
Geen slechte prestatie, in dat team zaten grote namen als Wiersma, Pippel en Beerenpoot.
Ed Haagh was kampioen van Breda, Tilburg en Brabant.
Hij speelde 3 keer mee in het kampioenschap van Nederland (halve finale).
Tevens nam hij 5 keer deel aan het Nederlandse denkthiathlon (dammen, schaken, Bridgen en Go). Hij was ambitieus.
Hij nam deel aan diverse toernooien me zoals Noord Brabantse kampioenschappen, Halve finale. Hij had ook een riskante stijl.
Hier voelde hij zich thuis in.
Hij speelde in 1998 tegen Harm Wiersma om de FAcup. De laatste jaren speelde hij af en toe mee met de nationale competitie.
Door zijn ziekte bipolaire stoornis werd het laatste jaren steeds zwaarder voor hem.
Dit was voor hem de reden om euthanasie aan te vragen.
Hij is op 19 februari rustig ingeslapen.


Meer stilstaan bij het overlijden van Edagr Haagh, kijk dan in het komende Brabants Damnieuws dat in maart 2020 verschijnt.16-2-2020

Brabantse clubcompetitie 2019-2020.


Er is (te) weinig draagvlak, naar het blijkt, voor een gezamenlijke ronde op maandag 4 mei bij Heijmans Excelsior in Den Bosch.
Om het niet nog verder uit te stellen, is het voorstel om dit jaar geen gezamenlijke ronde te doen,
en normaal de wedstrijden bij de thuisspelende clubs af te handelen.
Voor volgend jaar zetten we dan de vraag uit bij de verenigingen, wie eventueel gastheer wil zijn voor een gezamenlijke ronde.

11-2-2020

Brabantse beker persoonlijk 2019-2020.


Halve finale, is gespeeld op 10 februari 2020 bij RDS te Sint Oedenrode.
David Riupassa-Pieter Wijn 1-1.
Jan Vervoort-Jacques Brouns 0-2

Loting Finale: J. Brouns-D. Riupassa.
Omdat beide spelers lid zijn van RDS Sint-Oedenrode, zal de finale daar gehouden worden.
In de planning voor deze competitie, zou dat op 23 maart 2020 moeten plaatsvinden.
De finale wordt dus gespeeld op 23 maart 2020 bij RDS te Sint Oedenrode.

13-1-2020

Herman Clevis.


Benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau
Om half twee zaterdag middag, 11-01-2020, zat het zaaltje in gemeenschapshuis De Klepel aardig vol.
Precies 80 jaar geleden was het dat damclub EAD werd opgericht en dat moest natuurlijk gevierd worden.
Onder het genot van een kopje koffie en een stukje vlaai heette voorzitter Piet van Rens eenieder van harte welkom en kondigde een “mystery guest” aan.
En deze mysterieuze gast bleek niemand minder te zijn dan burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck die speciaal naar Asten was gekomen om Herman Clevis wegens zijn vele verdiensten voor met name damclub EAD te benoemen
tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Herman wist nergens iets vanaf. Dat maakte de verrassing des te groter toen rond de klok van 2 uur burgemeester en familie het clublokaal betraden.
55 jaar EAD bekroond met een koninklijke onderscheiding, die met trots de rest van de dag gedragen werd.25-1-2020

Brabant Cup 2020.


Vrijdagvond 24-01-2020, waren de voorronden van het Rapidtoernooi voor Brabantse teams, de Brabant Cup in Tilburg.
Deelnemende teams waren: Dammend Tilburg 1, 2 en 3, EAD 1 en 2, RDS 1 en RDS 2,
DOG 1 en DOG 2, Heijmans 1, De Variant 1, en Brainsport 1.

Voor de halve finale op 20 maart hebben zich geplaatst in
Groep 1: DOG Uden 1, Heijmans 1, RDS 1 en Tilburg 2.
Groep 2: Dammend Tilburg 1, De Variant, EAD Asten 1 en RDS 2.

30-11-2019

Brabants Kampioenschap 2019. De uitslag.


In groep A eindigden Yuriy Lagoda en Frank Teer exact gelijk.
In groep B was het ontzettend spannend. Daar eindigden maar liefst 5 spelers met 9 punten op de eerste plaats. De weerstandspunten beslisten hier in het voordeel van Luud Ector.
In groep C eindigden 2 spelers bovenaan met 9 punten. De titel ging hier op weerstandspunten naar Erik Spenrath.
In groep D eindigden eveneens 2 spelers bovenaan en ging de titel op weerstandspunten naar de jeugdige Alexei Ovsyanko.

Alle kampioenen Proficiat.

Klik hier voor meer info.

28-11-2019

PNDB bestuur neemt afscheid van Harm van der Veen.


Voorafgaand aan de bestuursvergadering van 27 -11-2019 werd ruimschoots de tijd ingeruimd om Harm te bedanken voor zijn inzet voor de PNDB.
Martien van Erp, voorzitter a.i. overhandigt Harm een cadeaubon met een mooie bos bloemen.

08-11-2019

Jo Peeters IN MEMORIAM.


Jo Peeters
5 juli 1930 - 20 oktober 2019


De damsport kent vele titels. Als er een titel zou zijn voor bestuurders zou Jo met recht de titel
“grootmeester” dragen. Het is ongekend en bijna bovenmenselijk wat Jo voor het dammen heeft
betekend. Naast een meer dan verdienstelijk dammer kennen we Jo zowel in clubverband als
provinciaal en landelijk als bestuurder die stond voor de sport. Tevens was Jo als arbiter bij landelijke wedstrijden niet weg te denken. Ook als redacteur van Brabants damnieuws heeft Jo ruimschoots zijn sporen verdiend. Van A tot Z en tot in de details verzorgde en bezorgde hij het lijfblad van de PNDB jarenlang bij de verenigingen.
Zijn betrokkenheid, warme karakter, gedrevenheid en passie zijn onlosmakelijk verbonden aan Jo. Bij iedere club, iedere dammer in Brabant en ver daarbuiten genoot Jo veel respect en waardering.
Jo was iemand van “doe maar gewoon…….” en was er de man niet naar om in de schijnwerpers te staan. Maar zijn uitzonderlijke verdiensten zorgden er desondanks voor dat de schijnwerpers op hem werden gericht.
Dit alles heeft geleid tot diverse club -en bondsonderscheidingen en als kers op de taart werd Jo in 1989 door Hare Majesteit koningin Beatrix onderscheiden met de Eremedaille in goud van Oranje Nassau.
Wij wisten dat Jo in toenemende mate kwakkelde met zijn gezondheid en toch kwam het bericht van zijn overlijden keihard binnen. Jo was er altijd en overal en is nu niet meer……. Dit voelt als erg onwezenlijk. Een icoon van de damsport is heengegaan.

Helaas kunnen we nu niet anders dan Jo hartelijk dank zeggen voor zijn tomeloze inzet gedurende al die jaren. Moge zijn echtgenote Tonny, kinderen, kleinkinderen en familie de kracht vinden om dit zware verlies te dragen en moge Jo rusten in vrede.
Namens bestuur en leden van de PNDB,
Martien van Erp
voorzitter ad interim


Meer stilstaan bij het overlijden van Jo Peeters, kijk dan in het komende Brabants Damnieuws dat per december 2019 verschijnt.23-10-2019

Jo Peeters overleden.


Op 20 oktober is Jo Peeters overleden. Hij overleed in de leeftijd van 89 jaar.
Jo was tijdens zijn leven een icoon in de Brabantse damwereld.
Waarin hij tientallen jaren het Brabants Damnieuws verzorgde voor de PNDB.
De crematie plechtigheid wordt gehouden op zaterdag 26 oktober om 11.00 uur
in de aula van crematorium Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.
30-9-2019
PNDB Persoonlijk beker Kampioenschap 2019-2020.

Het komende seizoen 2019-2020 organiseert de PNDB weer een individuele bekercompetitie.

Momenteel hebben zich 32 spelers aangemeld. Hoe perfect kun je het hebben!
Dus zonder gedoe van vrij loten en terug loten.
Ondanks dat we veel minder deelnemers hebben als vorig jaar, zijn we hier toch nog wel blij mee, want dat scheelt een hoop gedoe.

Omdat Pieter Wijn de vorige editie won, wordt de 1e ronde wordt gespeeld op donderdag 10 oktober 2019 bij Heijmans Excelsior in Rosmalen.
SCC De Biechten
Vincent van Goghlaan 1
5246 GA Hintham


Volgens een voorlopige planning worden de volgende rondes gespeeld in de weken van:

14 november 2019
12 december 2019
30 januari 2020
27 februari 2020, en
26 maart 2020
Klik hier voor meer info.


15-09-2019

Nieuw clublokaal dÁmateurs.


Sinds kort heeft damvereniging de Amateurs een ander clublokaal,
(voor de interne competitie en de thuiswedstrijden van de Brabantse competitie)

Gasterij de Zwaantjes
Petrus Dondersplein 7
5271 AA Sint Michielsgestel
073-5517580
12-09-2019

Extra overlegvergadering PNDB bestuur.


Hierbij laat ik, Harm van der Veen, jullie weten, dat het bestuur van de PNDB op 11-9-2019 bijeen is geweest om over het één en ander te spreken,
en voor mij om afscheid te nemen van de PNDB.

Met ingang van heden kunnen we jullie melden dat het bestuur van de PNDB unaniem heeft besloten om Martien van Erp voor te dragen als de nieuwe voorzitter van de PNDB.
Omdat de voorzitter door de ALV in functie gekozen dient te worden zal Martien tot mei volgend jaar ad interim de honneurs waarnemen.
Martien heeft hiermede ingestemd.
Het bestuur gaat intussen op zoek naar een nieuwe secretaris.
Heeft iemand interesse voor de functie van secretaris en of voorzitter, dan kunt u zich voor de volgende ALV in mei 2020 melden bij:
Martien van Erp. email
Of Joop Achterstraat. email
Met.vr.gr,
en tot ziens misschien,

Harm10-09-2019

DOG lid Jo Bloks overleden.


Jo Bloks, (84) medeoprichter en erelid van DOG Uden is in de middag van dinsdag 19-09-2019 overleden.
Jo was geen actief speler meer.
Wij wensen de familie, vrienden en dammers die Jo gekend hebben veel sterkte de komende tijd.
31-08-2019

Ander speel lokaal Dammend Tilburg.

Dammend Tilburg speelt met ingang van dit seizoen zowel de interne als externe competitie op een nieuw adres,
en dat wordt:
Boerke Mutsaers
Vijverlaan 2
5042 PZ Tilburg
(013) 5900808

Onze clubavond is voortaan de vrijdagavond.6-8-2019
PNDB Persoonlijk beker Kampioenschap 2019-2020.

Het komende seizoen 2019-2020 organiseert de PNDB weer een individuele bekercompetitie.
Omdat Pieter Wijn de vorige editie won, wordt de 1e ronde wordt gespeeld op donderdag 10 oktober 2019 bij Heijmans Excelsior in Rosmalen.
SCC De Biechten
Vincent van Goghlaan 1
5246 GA Hintham


Volgens een voorlopige planning worden de volgende rondes gespeeld in de weken van:

14 november 2019
12 december 2019
30 januari 2020
27 februari 2020, en
26 maart 2020


2-08-2019

Brabantse clubcompetitie 2019-2020.


Het rooster en de teams, voor de Brabantse clubcompetitie, zijn nu bekend.
Klik hier voor hoofdklasse.


Klik hier voor eerste klasse.

16-07-2019

Hans Bomgaars 25 jaar lid bij de Variant.


Hans Bomgaars uit Dinteloord is vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap bij damvereniging De Variant uit Oudenbosch gehuldigd.
Hij ontving uit handen van de voorzitter van De Variant een exclusieve damtegel.2-05-2019

Brabants Kampioenschap 2019.

Let Op!
Zaterdag 29 juni Wordt ronde 1 en ronde 2 in Uden gespeeld.
In de BALANS, het clublokaal van DOG
De overige speeldata zijn:
Zaterdag 28 september, Ronde 3 en 4 in Eindhoven bij Brainsport.
Zaterdag 2 november, Ronde 5 en 6 in Eindhoven bij Brainsport.
en Zaterdag 30 november, Ronde 7 en de finale ronde in Rosmalen bij HED..26-04-2019

Lintje voor Frank Teer (DV HED).

PROFICIAT.
Op 26 april 2019 heeft Frank Teer bij de jaarlijkse lintjesregen de onderscheiding Ridder van Oranje Nassau ontvangen.
Hij ontving deze versierselen voor de jarenlange vrijwillige inzet en verdiensten in de damwereld onder meer in diverse functies bij de FMJD (Werelddambond)
Een eervolle en zeer terechte beloning voor Frank, die al een heel leven lang zoveel vrijwilligerswerk voor de maatschappij en de damwereld heeft geleverd.20-4-2019

Anton van Berkel, wederom, Kampioen Brabants snel dammen. PNDB 2019 (Blitz). Proficiat.

In de categorie boven de 1100 ging het van het begin af aan tussen Anton van Berkel,Toine Brouwers en Thijs van den Broek.
In de voorlaatste ronde won Toine van Thijs. Feitelijk betekende dat bij winst in de laatste ronde Anton met de eer ging strijken.
En zo gebeurde het ook.
In de categorie 900 tot 1100 ging Adrie van Outheusden met de titel er van door.
Hij won in de laatste ronde van clubgenoot Martien Madou en ondanks het verlies in de laatste ronde won Martien in de categorie tot 900.
Yuri Derks werd zoals verwacht winnaar van de jeugd.

Klik hier voor de uitslagen.
8-4-2019

....Pieter Wijn Kampioen Brabantse Beker 2018-2019. Proficiat.....

De finale van de bekerwedstrijd tussen Friso van Zutphen en Pieter Wijn is afgelopen maandag, 8-4-2019, gespeeld.
Pieter Wijn heeft het kampioenschap zonder ook maar één partij te verliezen behaald.
Op de tweede plaats is, knap, geeindigd, Friso van Zutphen.

Klik hier voor de uitslagen.
4-4-2019

Op donderdag 4 april is de halve finale van de Brabantcup gespeeld.

Vooral in groep B was het heel spannend.
Daar eindigden drie teams gelijk op 4 wedstrijdpunten.
Heijmans Excelsior 1 had twee bordpunten meer, en ging als eerste in die groep door naar de finale.
de Variant en Dammend Tilburg 1 eindigden beide met een gelijk aantal bordpunten.
Dammend Tilburg ging door vanwege een overwinning op bord 1 in de onderlinge wedstrijd tegen de Variant.
In de finale wordt gespeeld door de volgende viertallen:
> Dammend Tilburg 2
> Rompa Leder/D.A.M.
> Heijmans Excelsior 1
> Dammend Tilburg 1
De finale wordt op 9 mei gespeeld weer in café het Wandelbos.
Tevens wordt dan op de zelfde locatie weer een Vos-toernooi gespeeld voor de overige, afgevallen, viertallen.

Klik hier voor de uitslagen.
6-1-2019

Jo Frissen overleden.

Helaas weer een droevig bericht,
(bron, toernooibase)
“Dammend Tilburg beleefde gisteren, 5-1-2019, een zwarte competitiezaterdag.
Tijdens zijn partij werd Jo Frissen (speler van het derde tiental) onwel en na reanimatie in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.
De verslagenheid in de speelzaal (waar drie wedstrijden aan de gang waren) was groot,
en in overleg met de arbiter en de teamleiders is besloten alle wedstrijden te staken.
Later in de middag hebben we helaas het droevige bericht gekregen dat Jo de hartaanval die hij tijdens de partij kreeg, niet heeft overleefd.
Jo Frissen was 76 jaar.
Dammend Tilburg is in rouw.”

Moge deze sympathieke dammer rusten in vrede.
Veel sterkte toegewenst aan familie, vrienden, kennissen en Dammend Tilburg.1-12-2018

Frank Teer: Brabants Kampioen 2018.

Op zaterdag 1-12-2018 is Frank Teer Kampioen van Brabant geworden.
Op plek twee is Andrew Tjon A Ong geeindigd, wel is waar met gelijk aantal punten, maar met drie wedstrijdpunten minder.
Op de derde plaats is, verrassend geeindigd, Jan Kornilov.
Klik hier voor de uitslagen.
23-11-2018

Cor Martens overleden.

Beste dammers,
Wederom een triest bericht voor de Brabantse dam wereld en zeker voor Heijmans Excelsior Damvereniging.
Weer een markant Brabants dam-icoon waar we afscheid van moeten nemen, en moet ik jullie helaas laten weten dat HED erelid Cor Martens vanmiddag op 83 jarige leeftijd thuis is overleden.
Cor was de man die bij HED o.a. jarenlang het clubblad van HED verzorgde.

10-11-2018

Damvereniging DOG Uden.

Vanaf 22-11-2018 spelen wij, damvereniging DOG, weer in de Balans.
Beatrixhof 470, 5401CT, Uden.
De verbouwing van de Balans zit er eindelijk op, vandaar beginnen wij weer met onze clubavonden in een totaal vernieuwd gebouw.

17-10-2018

Berend Boersma overleden.

Helaas moet ik melden dat ons oudste clubgenoot Berend Boersma maandag 15 oktober op 89 jarige leeftijd is overleden.

René van Oosterhout
Damvereniging HED Rosmalen
10-10-2018

Antoon Verwijst overleden.

Op 4 oktober 2018 is ons Erelid Antoon Verwijst overleden. Hij heeft de gezegende leeftijd van 90 jaar mogen bereiken.
Hij overleed helaas niet in zijn prachtige huis en zijn trots, de prachtige tuin, aan de Oliemolenstraat 6 in Uden, maar bij zijn dochter in Veenendaal waar hij naar blijkt,
in zijn laatste levensfase beter verzorgd kon worden. Antoon wist het al een tijdje niet zo goed meer, omdat hij dementerend was. Net als zijn vrouw Gerda moest ook Antoon deze weg gaan en dat hadden beiden niet verdiend.
Een fijn en heel sociaal mens is in Antoon van ons heen gegaan. Een dammer in hart en nieren en begaan met alle mensen die in nood zaten. Niet alleen in woord, maar ook in daad.
Dat heeft uiteindelijk ook geleid naar zijn erelidmaatschap van DOG Uden. Hij alleen redde de club in de begin 90-er jaren van de ondergang.
Zijn overredingskracht en doorzettingsvermogen maken dat we nu nog steeds dammen in Uden. Zonder Antoon was dat allang niet meer het geval geweest.
Antoon damde al begin 60-er jaren bij Damclub ODI in Uden. Deze vereniging gaf na 9 jaar de geest en ging verder als schaakclub en bestaat nog steeds.
Antoon ging toen verder werken aan zijn maatschappelijke carrière als onderwijzer en later als vervangend hoofd van de St. Aloysius MAVO in Uden.
Op het ogenblik dat hij met pensioen ging melde hij zich bij DOG Uden en werd meteen weer lid. Hij had het dammen gemist en hoopte snel weer de draad op te kunnen pakken.
Welnu dat lukte, zowel als dammer, maar vooral als bestuurder, was het een uitblinker. Een vaandeldrager van DOG Uden.
In totaal damde Antoon actief 36 jaar, 9 bij ODI en 27 jaar bij DOG Uden. In het seizoen 2014/2015 moest hij helaas afhaken om Gerda, zijn vrouw, te gaan verzorgen.
Met de 4 jaren erbij als erelid, dat ben je voor je leven, kom je op 40 jaar trouwe damdienst. Want ook al was Antoon ziek, op zijn verjaardag kwam hij altijd langs met taart voor een ieder,
en hij moest altijd weten hoe het met een ieder ging. Om de week waren er ook veel vrijwilligers die op een middag bij hem gingen dammen, daar genoot hij van.
Verder waren zijn mooie tuin en het kweken van orchideeën zijn grote hobby. Jarenlang haalde Antoon ook onze blinde damvriend Frans van Hek op, tot het seizoen waarop hij stopte met actief dammen.
Zelfs tot op hoge leeftijd bezocht hij samen met Gerda, zijn zoon, vrouw en kleinkinderen in het Zweedse Uppsala met zijn eigen auto. Voorwaar een prestatie op die hoge leeftijd.
Antoon behoorde binnen DOG ook tot de club van 100. Hij speelde 107 wedstrijden voor de PNDB en scoorde hierin 87 punten. Hij deed 11 jaar mee in de Hoofdklasse, 6 jaar in de 1ste klasse en 1 jaar in de 3de klasse. Op de eeuwige lijst staat hij 9de. Antoon gaf ook nog 2 leuke damboekjes uit met wedstrijdfragmenten van DOG-ers en/of ODI dammers. Deel 1 gaat over de ODI periode en zijn 2de boekje over de DOG periode. Hij wou er nog een schrijven, maar dat is er nooit meer van gekomen.
“De wereld ziet er opnieuw een heel stuk minder mooi uit, na het verlies van deze sociaal bewogen man”. Dat hij mag rusten in vrede. Antoon is bijgezet bij zijn Gerda op de Udense begraafplaats.
Arno Bloks, DOG Uden. .
20-09-2018

Ander speel lokaal Dammend Tilburg
Voor onze clubavond en de provinciale competitie hebben wij een andere speellocatie vanaf dit seizoen:
Grandcafé Reeshof,
Heereveldendreef 10,
5043 EX Tilburg.
Speciale avonden zoals bijv. Brabant Cup zullen nog wel in Café Wandelbos zijn. >
14-07-2018

Jouke Hottinga overleden.

Een triest bericht. Jouke Hottinga is overleden aan de gevolgen van een longontsteking.
Jouke Hottinga heeft vele jaren gespeeld in het eerste tiental van PSV Dammen en was de laatste jaren speler van Brainport Eindhoven.
Behalve een sterk speler, was Jouke in het verleden bij PSV Dammen ook een damproblemist, redacteur van het clubblad en trainer van de jeugd.
04-07-2018

Privacy Statement Provinciale Noord-Brabantse Dambond
Staat nu op de site.
Klik hier.
26-05-2018

Nieuw huishoudelijk reglement aangenomen tijdens de ALV van 26-05-2018.
Versie 2, sinds 2005.
Klik hier.
26-05-2018

Nieuwe penningmeester binnen het PNDB bestuur, Joop Achterstraat.
Succes.
Klik hier voor contact.
28-04-2018

Sneldam Kampioen 2018 is geworden, Anton van Berkel.
PROFICIAT.
Klik hier voor meer info.

De kampioenen in iedere categorie, zijn geworden:
Categorie A. Anton van Berkel, Categorie B. Ad Boot, Categorie C Peter Klaassen en Categorie D. Yuri Derks.26-04-2018

Winnaar Brabant cup PNDB in 2018 is geworden, Dammend Tilburg 1.
PROFICIAT.

Klik hier voor meer info.

en winnaar van het VOS toernooi 2018, is geworden EAD Asten:

Klik hier voor info.26-04-2018

Lintje voor Jan de Wolf (DV de Variant).

PROFICIAT...
Jan de Wolf geridderd. De uitreiking van dit lintje heeft plaats gevonden op donderdag 26 april in De Nieuwenberg, Hoefstraat 4 te Zegge.
Jan is vanaf de oprichting, met zeer veel inzet, nauw betrokken bij ‘De Variant’ en daarmee de promotie van de damsport.
Dit deed hij vanuit diverse rollen en bestuursfuncties, ook binnen de provinciale dambond PNDB.
Dit jaar bestaat de club 50 jaar, wat een mooie aanleiding was om via een lintje zijn inzet voor de damsport te waarderen.
Daarnaast is hij jaren actief geweest in het onderwijs, het bestuur van de parochie Mariaboodschap Zegge en als mantelzorger.
Wat tevens aanvullende redenen waren om een lintje aan te vragen.12-04-2018

Kampioen Hoofdklasse PNDB is geworden, Dammend Tilbug 1.
Kampioen Eerste klasse PNDB is geworden RDS 2.
PROFICIAT...

Klik hier voor Hoofdklasse.

en:

Klik hier voor Eerste klasse.02-04-2018

Op Goede Vrijdag 2018 kwam ook een einde aan de lijdensweg van Dré van Hooijdonk.
Te midden van zijn gezin is hij ingeslapen, na een verwoestend ziekbed van slechts enkele weken.
Dre was lid van Damvereniging Dongen.
Dré is lid geworden in 1988, en hij was gelijk een sfeerbepalend persoon.
Binnen een jaar heeft hij de voorzittershamer ter hand genomen en de toen noodlijdende vereniging door zijn bindende kwaliteiten op het spoor gehouden.
Hij werd een van de steunpilaren van de jeugdvereniging, die in 1991 werd opgericht.
Hij was meer een gezelschapsdammer, dan dat hij echt voor de titel ging, al had hij zonder meer goed kijk op het spel. Al in zijn schooltijd was hij in ’t Ginneken met dammen in aanraking gekomen en de liefde voor de damsport is eigenlijk steeds gebleven. Hij was een geziene tegenstander, ook in de vele Brabantse wedstrijden in teamverband of individueel, sportief en enthousiast.
Ton Sprangers
(in de Juni uitgave van het Brabants Damnieuws, een uitgebreid In Memoriam.)30-03-2018

Vandaag is de site even uit de lucht geweest ivm de migratie van pndb.nl naar een nieuw account en voltooid
Door Mijndomein.nl.23-03-2018

Sneldamkampioenschap van Noord-Brabant 2018 in Tilburg
Beste damvrienden,hierbij de
Uitnodiging voor het Sneldamkampioenschap van Noord-Brabant 2018.
Het sneldamkampioenschap van Noord- Brabant wordt 28 april in Tilburg gehouden en zal beginnen om 12.00 uur.
Adres: Café Het Wandelbos, Zwartvenseweg 25, 5044 PA Tilburg.
Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Drinken, broodjes en snacks zijn verkrijgbaar.
De rating die wordt gebruikt is die van 1 juli 2017.
Het toernooi begint om 12.00 uur. Deelnemers worden gevraagd om 11.45 uur aanwezig te zijn.
Voor alle categorieën beschikt Noord-Brabant over 1 plaats in het sneldamkampioenschap van Nederland, dat op 9 juni te Utrecht zal worden gehouden.
Er is geen inschrijfgeld verschuldigd.
Inschrijven voor dit toernooi kan bij Jasper Daems, bij voorkeur per email jasper_daems@hotmail.com, en anders telefonisch 06-33918710.13-03-2018

Paaseierentoernooi in Tilburg:
Beste damvrienden,
Op zaterdag 31 maart 2018 organiseert damvereniging Dammend Tilburg het traditionele, gezellige en steeds drukker bezochte paaseierentoernooi in Tilburg.
Het toernooi zal plaatsvinden in
Café Het Wandelbos Zwartvenseweg 25 5044 PA Tilburg Tel: 013 - 4670234
Alle deelnemers worden verzocht om uiterlijk 11:45 uur aanwezig te zijn.
Zoals gebruikelijk zal er in poules worden gespeeld. Er zijn poules voor de hoofdklasse, eerste klasse, tweede klasse en de huisdammers.
In totaal zullen er 7 ronden worden gespeeld Het speeltempo bedraagt 10 minuten per speler per partij.
Er is plaats voor 60 deelnemers, dus schrijf je snel in. Deelname is gratis! Inschrijven/aanmelden kan nog tot en met 30 maart 2018 bij:

Klik hier voor verdere info07-03-2018

Boek. De avonturen van D’Amateurs in de Eerste Klasse C jaar 2017-2018.
Door Arno Bloks. Seizoen 2017-2018
is op deze site gezet.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

03-03-2018

Brabants Damnieuws van maart 2018 is op deze site gezet.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

20-02-2018

Individuele bekercompetitie PNDB
Maandag 19 februari 2018, is de finale van de individuele bekercompetitie PNDB gespeeld.
In Sint Oedenrode is Jacques Brouns winnaar geworden van de Provinciale beker,
door David Riupassa te verslaan. Beide spelers zijn lid van RDS.
Jacques schakelde achtereen volgens, Joop Achterstraat, Herman Lamberts, Frans Engels, Walter Beekmans en in de finale dus David Riupassa uit.
De uitslagen kunt u bekijken op de volgende pagina:

Klik hier voor uitslagen en verdere info


15-02-2018

Ad Finders overleden.
En alweer is er een Brabantse dammer overleden.
Ad Finders, Speler van de Schijf, Roosendaal.
Op 3 februari is Ad Finders, een trouw en toegewijd lid van onze damvereniging De Schijf
op 88 jarige leeftijd overleden.
Ad was al een aantal maanden ziek en het was duidelijk dat hij niet meer beter kon worden.
Dit seizoen is hij dan ook niet vaak meer op onze clubavonden verschenen.
In zijn overlijdensadvertentie en op de rouwkaart is een dambord afgebeeld met de tekst:
Deze wedstrijd kon hij niet winnen.
Dat toont dat het dammen een belangrijke plaats in het leven van Ad had, een passie.


14-02-2018

Ad van der Heijden overleden.
Wederom is er een Brabantse dammer overleden.
Ad van der Heijden, Speler van RDS, Sint Oedenrode.
Geboren 29 november 1952 – overleden 31 januari 2018.
Maandag 29 januari belde Ad op met de mededeling: ik kan niet komen dammen vanavond,
ik denk dat ik de griep heb….
Op woensdag 31 januari is Ad door zijn hulp thuis aangetroffen terwijl hij was overleden.
Hartfalen was de diagnose.29-01-2018

Brabant cup 2018.
De halve finales worden wederom gespeeld in Tilburg en wel op 22 maart 2018.
Groep a: Heijmans Excelsior 1 en DOG Uden 1 door naar halve finale.
Groep B: Heijmans Excelsior 2 en EAD Asten 1 door naar halve finale.
Groep C: Dammend Tilburg 2 en EAD Asten 2 door naar halve finale.

De finale zal worden gespeeld op 26 april 2018


Klik hier voor verdere info28-01-2018

De Finale om de Brabantse beker individueel gaat dus tussen:
David Riupassa en Jacques Brouns
De datum is 19 februari 2018 in het clublokaal van RDS.

De uitslagen, tot nu toe, kunt u bekijken op de volgende pagina:

Klik hier voor uitslagen en verdere info06-12-2017

Brabant cup 2018.
Ook in 2018 spelen we weer met viertallen voor de Brabantcup.
Dammend Tilburg heeft aangeboden het toernooi bij hen te laten spelen.
De data waarop het toernooi gespeeld gaat worden zijn 25 januari 2018, 22 februari 2018 en 22 maart 2018.

Klik hier voor verdere info06-12-2017

Brabants damkampioenschap 2017.

Kampioen is geworden, Yuriy Lagoda:


Klik hier voor uitslagen:06-12-2017

Brabants Damnieuws van December 2017 is op deze site gezet.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

24-11-2017

Brabants Damnieuws van Sept. 2017 is op deze site gezet.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

24-11-2017

Uitslagen persoonlijk damkampioenschap 2017.
De uitslagen van ronde 1, 2, 3, 4, 5 en 6 kunt u bekijken op de volgende pagina:

Klik hier voor uitslagen en verdere info24-11-2017

Ronde 1, 2 en de tussenronde van de individuele PNDB beker is gespeeld.
De uitslagen van ronde 1, 2 en de loting van de kwartfinale kunt u bekijken op de volgende pagina:

Klik hier voor uitslagen en verdere info16-09-2017

Wim van der Kooij overleden.
Brabantse dammers,
Op vrijdagmorgen 15-09-2017 is Wim van der Kooij dood in bed aangetroffen.
Vrijdag 15-9-2017 kregen we dit zeer triest bericht binnen.
Wim van der Kooij zou op de clubavond, donderdag de training bij zijn club HED verzorgen. Hij verscheen echter niet en was ook niet bereikbaar.
Vrijdag ochtend vond men hem.
Wim is op 63-jarige leeftijd thuis overleden.

Zaterdag 16-9-2017 zou hij samen met HED de eerste ronde van de KNDB bondscompetitie spelen.
Zaterdag 23-9-2017 zou hij zijn titel verdedigen als Brabants Kampioen.13-09-2017

Lijst deelnemers Brabant Cup is bekend.
Beste dammers,
Het komende seizoen 2017-2018 organiseert de PNDB weer een individuele bekercompetitie.
De 1e ronde wordt, zoals al eerder aangegeven, gespeeld op 21 september bij Heijmans Excelsior in Rosmalen.

Inschrijven wordt op woensdag 9 september gesloten. Info: via een mail naar mailadres:Ties Slagter: ties.slagter@gmail.com
Nu kan de loting plaatsvinden en zult u het programma voor de 1e ronde toe gemaild krijgen.

Klik hier voor voor uitgebreide info

13-09-2017

Geslaagde jubileum dag De Variant 2017.
Beste dammers,
Op 2 september vierde De Variant haar 50-jarig jubileum met een VOS-toernooi en na afloop een etentje bij 't Zusje in Oudenbosch.
Acht teams van acht spelers deden mee aan het VOS-toernooi:
Dammend Tilburg,
Dordrecht 1,
Dordrecht / Dam Dongen CT,
PWG 's Gravenpolder, Alblasserdam,
BDV / St. Phillipsland CT
en twee teams van De Variant.
Verrassend genoeg wist De Variant 1, met 13 uit 8 het toernooi te winnen!
Het winnende team van De Variant 1 bestond uit: Martin de Wolf, Franklin Denissen, Mark de Wolf, Daniëlla de Vos, Gerrit Houterman, Johan Konings, Walter Heeren en Richard Mertens.
Bij aanvang van het toernooi werden twee boeken gepresenteerd :
Het jubileumboek met prachtige foto’s en allerlei gegevens over het 50 jaar dammen in Oudenbosch en een fraai portrettenboek met interviews en kunstzinnige foto’s.
Locoburgemeester Paantjens nam de eerste exemplaren in ontvangst.
Interesse in deze boeken? Mail loup1978@hotmail.com.

19-08-2017

Uitnodiging sneldamkampioenschap van de Peel 2017.
Beste dammers,
Op vrijdag 22 september 2017 organiseert EAD het “eerste open snel-dam kampioenschap” van De Peel.
Er worden zeven ronden gespeeld volgens het Zwitsers Systeem.
Het speeltempo bedraagt 5 min + 5 s per zet en er zal in een groep worden gespeeld.
 Opgeven kan tot 19 september bij Jules Martens (j.martens03@chello.nl)

Het inschrijfgeld bedraagt €3,- , te voldoen op 22 september.
Het inschrijfgeld zal worden besteed aan prijzengeld.
Het toernooi begint om 20.00 uur in gemeenschapshuis De Klepel,
Kerkstraat 8 ( tel.: 0493691349) te Asten.

18-08-2017

Uitnodiging Brabant Beker.
Beste dammers,
Het komende seizoen 2017-2018 organiseert de PNDB weer een individuele bekercompetitie.
De 1e ronde wordt gespeeld op 21 september bij Heijmans Excelsior in Rosmalen.
Het verder verloop van het toernooi wordt nog ingevuld en is mede afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
Plaats en datum van de finale worden in overleg met de finalisten bepaald.


Inschrijven kan via een mail naar mailadres:Ties Slagter: ties.slagter@gmail.com
De inschrijving sluit op woensdag 9 september.
Daarna zal de loting plaatsvinden en zult u het programma voor de 1e ronde toe gemaild krijgen.
Klik hier voor voor uitgebreide info

18-08-2017

Uitnodiging persoonlijk damkampioenschap 2017.
Beste dammers,
In de maanden september, oktober en november en december organiseert de PNDB weer het persoonlijk Brabants damkampioenschap.
Het toernooi vindt ook dit jaar weer in samenwerking met Heijmans Excelsior plaats in De Nieuwe Biechten,
Vincent van Goghlaan 1,
5246 GA Rosmalen.

Inschrijven kan via een mail naar mailadres:Ties Slagter: ties.slagter@gmail.com
De inschrijving sluit op woensdag 13 september.
In het daaropvolgende weekend wordt het programma voor de 1e ronde samengesteld en naar de deelnemers gemaild.
Klik hier voor voor uitgebreide info

15-07-2017

Brabantse Damclub bestuur wijzigingen, per juli 2017.
Naam Vereniging: DOG
Plaats Vereniging: Uden
Wijzigingen Bestuur gegevens:
Penningmeester
Naam: Jozef Donkers
E-mail adres jozefdonkers@gmail.com

Naam Vereniging: DOG
Plaats Vereniging: Uden
Wijzigingen Bestuur gegevens:
Voorzitter
Naam: Joop Achterstraat
E-mail adres ja@lsso.nl


PNDB verenigingen 2016-2017.

05-07-2017

Dinsdag 04-07-2017, is DOG lid, Frans van Hek overleden.
In Memoriam Frans van Hek
Op 1/7/1943 werd Frans van Hek geboren in Uden.
Frans heeft altijd gewerkt bij de Vlisco in Helmond en later bij de Pingo in Uden. Frans leed aan een oogziekte waardoor hij altijd al heel slecht zag, maar op latere leeftijd ( 47 ) zo goed als blind werd.
Frans leed aan de zogenaamde kokerziekte, hij damde toen al bij DOG Uden en moest zich het blind spel toen aanleren.
Bij deze ziekte was Frans ook nog een diabeet, zoals heel veel mensen binnen onze familie.
Frans zijn ouders waren op relatief jonge leeftijd gestorven en Frans is altijd alleen, in het ouderlijke huis, in het centrum van Uden blijven wonen.
Zijn zus Dinie overleed eveneens op vrij jonge leeftijd ( ze was nog maar net iets rond de 50 ) en ook zij stierf aan hartfalen.
Vorig jaar verloor Frans zijn andere zus Annie eveneens diabeet en nierpatiënt. Hij had hier erg veel verdriet van. Veel steun had hij aan Geert, de man van Annie en aan zijn enig overgebleven broer Jan en zijn vrouw Pieta.
Frans was in de 70-er en 80-er jaren een groot fan van PSV Eindhoven, hij reisde met de selectie heel de wereld over.
Maar toen zijn zicht definitief verdween, en het echte grote geld zijn intrede deed, was de liefde voor het voetbal over.
In de jaren 80 werd Frans volledig afgekeurd voor werk en geraakte in de WIA. ( destijds was dit nog de WAO ). Hij was toen ook weer begonnen met dammen bij DOG Uden.
In de jaren 60 damde Frans bij ODI in Uden en was daar 6 jaar lid. ( ODI werd toen opgeheven ). Bij DOG was Frans 33 jaar lid. Totaal damde Frans dus 39 jaar.
Hij was niet alleen lid van ODI en DOG Uden, hij speelde ook vele jaren ( ongeveer 25 ) voor de NVGD. De vereniging voor Visueel Gehandicapte Dammers.
Het was voor Frans altijd een feest als ze het NK speelden, hij keek daar altijd reikhalzend naar uit. De vereniging is dit jaar ( typisch ) definitief opgeheven.
Frans was een eerlijk mens, die altijd recht voor zijn mening uitkwam. Hij was en leefde eenvoudig samen met zijn hondje.
Een 10 jaar geleden schafte hij zich een computer aan en leerde hiermee werken uiteraard brailleschrift en zeer vele malen vergrotend. Op deze wijze trachten hij zichzelf te verbeteren in het damspel.
Frans was voor een ieder een lastige tegenstander. Menigeen, en vooral de betere spelers liepen regelmatig tegen een niet verwachte nederlaag op.
Twee weken geleden melde Frans zich ziek. Medicijnvergiftiging was het geen geconstateerd werd. Ook vorige week was Frans afwezig, een ieder dacht hij is nog herstellende van zijn medicijnvergiftiging.
We vonden het wel vreemd, Frans 2 weken niet aanwezig. Vandaag bereikte ons dit verschrikkelijke bericht.
Op 4/7/2017 is Frans overleden door hartfalen. Hij mocht slechts 74 jaar worden. Frans rust in vrede.
Wij, leden van DOG Uden, zullen jou en de humor die je meebracht ontzettend missen.

Arno Bloks
Erelid DOG Uden en achterneef van Frans van Hek. .

26-06-2017

Maandag 26-06-2017, heeft RDS het seizoen afgesloten met een simultaan van Fred Passchier tegen de rest van de club en enkele DOG leden.
Fred haalde maar liefst 82,5% score. En dit tegen allemaal clubdammers!
Ook werden er een aantal mooie succesjes geboekt door de tegenstanders van Fred
en zonder de anderen tekort te willen doen springen de prestaties van Martien Raaijmakers, Will van Houtum en Jan Peerenboom er uit, remises die er mochten zijn.
Ad Peerenboom was de meest taaie van allemaal; hij moest de vlag als laatste strijken.
Klik hier voor voor de uitslagen

17-06-2017

KNDB bondsraad.
Beste Brabantse dammers,
Vanochtend tijdens de bondsraadsvergadering is het voltallige bestuur van de KNDB afgetreden, na een motie van wantrouwen.
Deze werd met 6-5 aangenomen (met 11 van de 19 bondsraadsleden was het quorum net aanwezig).
Tussen een paar bondsraadleden en het bestuur is al langer wrijving, met name over de hoeveel informatie die het bestuur
aan de bondsraad geeft en de ruwe omgangsvormen (het bestuur wordt regelmatig beschuldigd van liegen / bewust foutief informeren).
Bij deze kritiek hebben zich een paar andere bondsraadleden aangesloten en dit resulteerde in deze uitslag.
Sinds kort begint de bondsraad om 10.00 uur met een voorvergadering zonder bestuur. Om 10.00 lag de motie van wantrouwen al op papier,
ondertekend en wel door de 6 voorstemmers. De 6 voorstemmers hadden vooraf overleg gehad en gezamenlijk een motie van wantrouwen opgesteld.
Toen de formele vergadering om 11.00 uur begon en vrij snel de motie van wantrouwen werd ingediend, schorste voorzitter Hans Vermeulen
de vergadering voor overleg. Na een half uur kwam het bestuur terug, gaf aan zich niet te herkennen in de kritiek en moeite te hebben
met de ruwe omgangsvormen. Vervolgens werd de motie in stemming gebracht. Uitslag dus met 6-5 aangenomen.
Daarna schorste de voorzitter opnieuw de vergadering voor overleg met het bestuur en na 5 minuten kon hij melden dat het voltallige bestuur opstapte.
Daarmee was de formele bondsraadsvergadering afgelopen.
Hoewel er veel valt aan te merken op de communicatie van het voormalige bondsbestuur met de bondsraad gaat dit toch wel erg ver.
Als bondsraad is nog een half uurtje overlegd over hoe nu verder: wat moet er op korte termijn worden geregeld?
In ieder geval een penningmeester die betalingen mag tekenen en een contactpersoon voor de KNDB. Namen werden nog niet genoemd.


14-06-2017

Brabantse Damclub bestuur wijzigingen.
Naam Vereniging: de Schijf
Plaats Vereniging: Roosendaal
Wijzigingen Bestuur gegevens:
Penningmeester
Naam: Cees Pot
E-mail adres tiencee@home.nl

Naam Vereniging: EAD
Plaats Vereniging: Asten
Wijzigingen Bestuur gegevens:
Secretaris
Naam: Jules Martens
E-mail adres j.martens03@chello.nl

PNDB verenigingen 2016-2017.

27-05-2017

Brabants Damnieuws van Juni 2017 is op deze site gezet.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

09-05-2017

Brabantse Damclub Dammend Tilburg
toegevoegd aan de aangesloten verenigingen van de PNDB
en is dus op deze site gezet.

PNDB verenigingen 2016-2017.

09-05-2017

De nieuwe Brabantse Damclub, Brainsport Eindhoven,
toegevoegd aan de aangesloten verenigingen van de PNDB
en is dus op deze site gezet.

PNDB verenigingen 2016-2017.

30-04-2017

Persoonlijk sneldamkampioenschap 2017, PNDB
Toine Brouwers is ongeslagen Kampioen geworden.

klik hier voor de persoonlijke uitslagen:
Categorie A (rating boven 1100), Toine Brouwers. Met 18 punten uit 9 partijen is Toine zeer overtuigend kampioen sneldammen van Brabant geworden.
Categorie B (rating van 900 tot 1100), David Riupassa.
Categorie C (rating onder de 900), Simon Rompa.
Categorie D (rating onder de 700) Geert Hendricks.
Categorie Vrouwen (Geeindigd als nummer 14 in de totaalstand), Laura Timmerman.14-04-2017

Clubcompetitie PNDB 2017


Donderdag 13 april is de gezamenlijke laatste ronde gespeeld.
Winnaar in de Eerste klasse is geworden DOG Uden. Proficiat.
klik hier voor de persoonlijke uitslagen:
14-04-2017

Clubcompetitie PNDB 2017


Donderdag 13 april is de gezamenlijke laatste ronde gespeeld.
Winnaar in de Hoofdklasse is geworden HED 1. Proficiat.
klik hier voor de persoonlijke uitslagen:
10-04-2017

Brabant Cup 2017


Donderdag 6 april is tijdens de finale van de Brabant Cup gespeeld.
Winnaar hiervan is geworden MICONE. Proficiat.
klik hier voor de persoonlijke uitslagen:
08-04-2017

VOS toernooi 2017


Donderdag 6 april is tijdens de finale van de Brabant Cup, tevens het VOS toernooi gespeeld.
Winnaar hiervan is geworden EAD 2. Proficiat.
klik hier:
15-03-2017

Brabant Cup 2017, PNDB
Onder het kopje "Brabant cup", links, vindt u de uitslagen van ronde 4 en 5 van de Brabant Cup 2017.
Ronde 4 en 5 zijn donderdag 16-3-2017 in Tilburg bij Micone/TDV gespeeld. De finalisten zijn nu dus ook bekend.
Dit zijn (Uit groep A) RDS en Micone en (Uit groep B) TDV1 en EAD1.
De finale is op 6 april 2017 bij TDV, Tilburg.


06-03-2017

Brabantse Damclubs. Fragment uit de hoofdklasse PNDB competitie, Site van d'Amateurs..

December 2016.

05-03-2017

Brabantse Damclubs. De eindstand in de landelijke competitie is op deze site gezet.

KNDB kampioenen 2016-2017.

26-02-2017

Brabants Damnieuws van maart 2017 is op deze site gezet.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

03-02-2017

Persoonlijk sneldamkampioenschap 2017, PNDB
LET OP !!
Uitnodiging Snel damkampioenschap van Noord-Brabant 2017.
Nadat de uitnodiging verstuurd was werd ik er op gewezen dat inmiddels de laatste dag van het Open NK Veteranen gepland was op 22 april (dat was nog niet zo toen ik de locatie vastlegde, 22 april stond in de KNDB-agenda als datum om provinciaal sneldamkampioenschap te houden).
Aangezien we zoveel mogelijk deelnemers willen is door het bestuur besloten om het toernooi te verplaatsen naar zaterdag 29 april.
Groeten,
Jasper Daems
Onder het kopje persoonlijke competities "Sneldammen", links, vindt u de informatie over het sneldammen 2016-2017, dat op zaterdag 29 april 2017 in Tilburg wordt gehouden.

30-01-2017

Brabants Damnieuws van december 2016 is met enige vertraging, door omstandigheden, nu geplaatst.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

30-01-2017

Persoonlijk sneldamkampioenschap 2017, PNDB
Onder het kopje persoonlijke competities "Sneldammen", links, vindt u de informatie over het sneldammen 2016-2017, dat op zaterdag 22 april 2017 in Tilburg wordt gehouden.

17-01-2017

individuele bekercompetitie PNDB
Maandag 9 januari 2017, is de finale van de individuele bekercompetitie PNDB gespeeld.
In Sint Oedenrode is Rene van Oosterhout voor de tweede maal winnaar geworden van de Provinciale beker,
ditmaal door Peter van Rijsbergen van damclub de Amateurs te verslaan.
Rene schakelde achtereen volgens F. van Zutphen, Martien van Berkel, Joop Achterstraat, Fred Passchier en Theo van den Hoek uit.

15-01-2017

Brabant Cup 2017, PNDB
Onder het kopje "Brabant cup", links, vindt u de informatie en het programma voor de Brabant Cup 2017.
Helaas is het aantal aanmeldingen minder dan vorig jaar en is het format voor de Brabant Cup aangepast.

06-01-2017

individuele bekercompetitie PNDB
Donderdag 5 januari 2017, zijn de halve finale van de individuele bekercompetitie PNDB gespeeld.
Beide halve finales zijn in remise geëindigd, waardoor Peter van Rijsbergen en René van Oosterhout de finale hebben gehaald.
Als het goed is, wordt deze finale a.s. maandag 9-1-17 bij R.D.S. gespeeld.

30-12-2016

Boekje Brabants Kampioenschap 2016. (klik hier).
Beste mensen,
Hierbij laten wij weten dat het boekwerkje "BK 2016" op deze site, onder de Link Historie, is geplaatst.

Dit is een verslag van het Brabants Damkampioenschap 2016

22-12-2016

Janus Wuijtenburg overleden.
Beste Brabantse dammers,
Wederom is een oude bekende van ons, Janus Wuytenburg, op 20 december overleden.
Adrianus (Bakel, 4-11-1943), bij ons in Brabant beter bekend als Janus. Was een in Brabant, bekende sterke partijspeler van de inmiddels opgeheven verenigingen, damclub ” de schuivers” en Philips Damclub. En is daarmee in 2001 gestopt en heeft zich toen op de problematiek gestort. Hij maakte prachtige problemen, die o.a. gepubliceerd werden in de Problemist en het KNDB blad het Damspel.
Wanneer een partijspeler zich op latere leeftijd gaat toeleggen op de damproblematiek, dan verwacht je geen geweldige resultaten. Janus Wuijtenburg logenstrafte dat vooroordeel.
Hij verbaasde de damwereld sindsdien keer op keer met schitterende vondsten, zo zelfs, dat hij tot de absolute top gerekend mag worden.
Janus Wuytenburg is overleden n.a.v. een herseninfarct en is 73 jaar mogen worden.Oplossing probleem: 1. 17-11 37x48 2. 22-18 31x22 3. 18x07 01x12 4. 21-17 12x21 5. 16x18 13x22
6. 47-41 36x47 7. 23-18 47x16 8. 06-01 16x49 9. 01x45 48x34 10. 45x44 49x40 11. 25x45
13-12-2016

Lei Janssen overleden.
Beste mensen,
Door het overlijden van Lei, hebben we besloten om ons damteam voor dit seizoen terug te trekken voor de bondswedstrijden van de PNDB.

met vriendelijke groet,

Nico Grubben
secretaris HSDV


10-12-2016

Lei Janssen overleden.
Beste mensen,
Helaas moeten wij mededelen dat Lei vrijdagavond 9 december is overleden. Na een maand op de intensive care bleek de strijd toch teveel en is hij rustig in zijn slaap en in het bijzijn van zijn directe familie overleden. Het is Lei zijn wens om in (zeer) besloten kring afscheid te nemen. Ook wenste hij geen rouwkaarten te laten versturen noch een advertentie in de krant. Wij hopen dat jullie deze wensen samen met ons, de naaste familie, zullen respecteren.


05-12-2016

PNDB Brabants Kampioenschap 2016. (klik hier) voor het laatste nieuws.
Zaterdag 3 december zijn Ronde 7 en Finale ronde 8 gespeeld.
Hierbij de uitslagen van dag 4 van het Brabants kampioenschap en de eindstand van het toernooi.
De kampioenen zijn:
Categorie A en algemeen Brabants damkampioen: ...

Wim van der Kooij


Categorie B: rating tot 1100 ... Ties Slagter
Categorie C: rating tot 900 ... Simon Rompa
Categorie D: rating tot 700 ... Wiebe Cnossen
Categorie dames: ... Tanya-Marie Cnossen
En we hopen volgend jaar jullie allemaal weer, in mogelijk nog grotere getale, terug te zien bij het Brabants kampioenschap 2017.


27-11-2016

In Memoriam..... Wim Goossens overleden.


In Memoriam Wim Goossens 1935-2016
Vorig jaar stopte Wim Goossens met dammen bij RDS in Sint Oedenrode, en hij vertelde me dat het mooi was geweest. Het spel kon hem niet meer boeien, en hij kon het ook niet meer opbrengen om wekelijks naar een clubavond te gaan.
We kwamen elkaar nog wel eens tegen in het Udense, en op de Maashorst, Wim op de fiets en ik op de scootmobiel en dan spraken we vaak over van alles en nog wat en de tijd vloog. Fietsen en de natuur was buiten het dammen zijn grootste hobby. Je kon Wim werkelijk overal tegenkomen. Hele lange fietstochten waren geen enkel probleem voor hem. Toen Wim mij vertelde dat hij ook nog ging stoppen met fietsen, omdat het niet meer zo goed ging, was dat voor mij een veeg teken.
Hoe het begon.
In het seizoen 1980/1981 kregen wij een nieuw dam-lid bij Damvereniging DOG Uden. Hij kwam na veel aandringen van mijn vader Jo en andere oud ODI- damleden de gelederen van onze club versterken. Wim was een goeie zo vertelde de oud -leden van ODI waar hij al in de jaren 60 actief was. 21 jaar speelde hij bij DOG Uden. Het seizoen 2001/2002 was zijn laatste. Hij bleef dammen , maar ging dat doen op Maandagavond bij RDS in Sint Oedenrode. Op donderdag kon hij om andere reden niet meer aanwezig zijn op de damclub vandaar zijn switch. Hij bleef daar ( bij RDS ) lid tot en met 2015. Wim was in zijn begintijd een sterke dammer en altijd heel serieus met zijn sport bezig. Hij was moeilijk te verslaan en iedereen roemde hem om zijn solide spel. In het seizoen 1983/1984 behaalde hij zijn beste prestatie ooit : Hij eindigde als derde in de Onderlinge Competitie van DOG Uden. Wim was ook door zijn jarenlange inzet op provinciaal niveau lid van de club van 100 van DOG Uden. Hij speelde 104 wedstrijden voor DOG Uden op provinciaal niveau en behaalde daarin 73 punten. Wim is afgelopen Dinsdag, 22-11-2016, overleden. Een markant oud DOG lid is niet meer. Ik zal altijd met heel veel respect aan Wim terugdenken. Iemand die niet wegliep voor de waarheid, en iemand die een hard leven achter zich had, met heel veel downs en soms eens een up. Toch bleef hij altijd positief, en straalde dat ook uit naar anderen.
Wim wat je zocht, heb je nu gevonden…. Rust zacht.
Arno Bloks.
12-10-2016

Onder leiding van Wiebe Cnossen en Jasper Daems hebben de selectieteams Pupillen (3e plaats) en Welpen (2e plaats) voor fantastische, voor Brabant ongekende successen geboekt tijdens de Nationale jeugd dam dag 2016. De teams bestonden uit Eindhovense (Damschool Eindhoven) en Dongens jeugd (Rompa Leder/D.A.M.). De trainers Yuriy Lagoda en Jasper Daems laten zien de talentontwikkeling hoog in het vaandel te hebben. De 10 jongeren zouden niet misstaan in een tiental in de Tweede landelijke klasse. Klik hier voor enkele foto's (2016-2017 PNDB Jeugddammen)

27-09-2016

PNDB Beker. -Ronde 4 van het individueel bekertoernooi van de PNDB wordt gespeeld bij d'Amateurs in st-Michielsgestel op 24 november. Klik hier voor de Kalender 2016-2017 PNDB

27-09-2016

Dam Kalender PNDB. voor het seizoen 2016-2107 is hier nu op deze site geplaatst. Klik hier voor de Kalender 2016-2017 PNDB

25-09-2016

PNDB Brabants Kampioenschap 2016. (klik hier) voor het laatste nieuws. Zaterdag 24 sept. begonnen met de start Ronde 1 en 2. Hierbij de uitslagen van de gespeelde wedstrijden om het Brabants Kampioenschap. De achterstallige wedstrijden worden zo snel mogelijk gespeeld, daarna wordt het rooster voor de 3e ronde gemaakt.

25-09-2016

PNDB Beker (klik hier) voor het laatste nieuws. Na een enerverende damavond met enkele verrassende uitslagen en een laatste partij die pas na middernacht een beslissing opleverde, stuur ik jullie de uitslagen van de 1e ronde en het programma voor de 2e ronde. De drie achterstallige wedstrijden uit de 1e ronde zullen op korte termijn worden ingehaald. De derde ronde wordt gespeeld op donderdag 13 oktober bij D.O.G. in Uden. Lei Janssen was vrijgeloot omdat we een oneven aantal deelnemers hadden.

17-09-2016

PNDB Brabants Kampioenschap 2016. (klik hier) Zaterdag 24 sept start Ronde 1. Beste deelnemers aan het Brabants Kampioenschap 2016, Allereerst allemaal bedankt voor de deelname aan het Brabants Kampioenschap. Dit jaar hebben 37 deelnemers zich ingeschreven. Weer een mooi aantal om op 4 zaterdagen te strijden om het kampioenschap in de 4 categorieën. Het toernooi vindt ook dit jaar weer in samenwerking met Heijmans Excelsior plaats in De Nieuwe Biechten, Vincent van Goghstraat 1, 5246 GA Rosmalen. Ronde 1, rooster staat nu op de site.

16-09-2016

PNDB Beker (klik hier) Het programma van de 1e bekerronde op donderdag 22 september bij R.D.S. in Sint Oedenrode. De loting heeft 15 sept op de clubavond van DOG plaatsgevonden. En door Martien van Erp en Henk van der Heijden zijn, in het bijzijn van de DOG spelers, de volgende namen getrokken. In de 1e ronde zijn Leo van Vlerken en David Riupassa vrijgeloot i.v.m. deelname aan het EK veteranen in Duitsland Daarnaast is Lei Janssen vrijgeloot omdat we een oneven aantal deelnemers hebben.

10-09-2016

Dammend Tilburg Heeft een nieuwe Facebook pagina. (klik hier) Op deze FB pagina kunt u dan ook weer doorklikken naar de Nieuwe Wesite van Dammend Tilburg. Dammend Tilburg is een combinatie van de damverenigingen Micone en TDV uit Tilburg en zullen dit jaar landelijk gaan spelen. Waarin zij meespelen als "Dammend Tilburg", met twee teams in de hoofdklasse, en een derde team (als combinatieteam met DAM Dongen) in de tweede klasse.

09-09-2016

Damvereniging E.A.D. E.A.D. 75 jaar Een jubileumboek ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van E.A.D.is hier nu op deze site geplaatst.

Het is 11 jan 2015, de datum dat De Eerste Astense Damclub 75 jaar bestond! Dat is een jubileum dat je niet zomaar onopgemerkt voorbij laat gaan. Het bestuur van E.A.D. heeft, voorafgaand aan deze datum, besloten een jubileumboek uit te brengen. U kunt dit Jubileumboek ook vinden via het uitklapmenu onder Historie......LET OP, het is een groot bestand.

05-09-2016

Damvereniging E.A.D. E.A.D. seizoen 2015-2016 is hier nu op deze site geplaatst.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

04-09-2016

Brabants Damnieuws van juni 2016 is met enige vertraging, door omstandigheden, nu geplaatst.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

03-09-2016

Sept. 2016. De provinciale Individuele Bekercompetitie van het seizoen 2016-2017.

Onder de link, "Beker", vinden jullie de meest actuele lijst met namen van deelnemers tot nu toe. 3-9-2016. ....LET OP.....Je kunt je, uiterlijk, nog aanmelden tot 14 sept 2016.
18-08-2016

Aug. 2016. De provinciale competitie van de PNDB voor het seizoen 2016-2017.

Onder de linken, eerste klasse en hoofdklasse bij Team competities, vinden jullie het rooster voor de provinciale competitie van de PNDB voor het seizoen 2016-2017. We starten dit jaar met 3 teams minder. De damvereniging P.S.V. is opgeheven en d’Amateurs en D.O.G. doen komend seizoen maar met 1 team mee aan de provinciale competitie. Op basis van de teamopgaven en de rating van de opgegeven spelers heb ik gekozen voor een indeling van de 15 teams in 2 klassen: een hoofdklasse en een 1e klasse. De hoofdklasse bestaat uit 6 teams die een dubbele competitie spelen en de 1e klasse bestaat uit 9 teams die een enkele competitie spelen. Ook dit seizoen geldt dat de laatste ronde, zoals de laatste jaren gebruikelijk is, gezamenlijk wordt gespeeld in De Huif te Sint Michielsgestel op 13 april 2017. Doordat de vakanties tot begin september doorlopen en diverse spelers begin september nog niet beschikbaar zijn, is er voor gekozen de 1e ronde van de competitie pas te starten na de 1e ronde van de individuele bekercompetitie en de 1e dag van het Brabants Kampioenschap.
16-07-2016

Rooster Nationale clubcompetitie 2016-2017

18-07-2016

Juni 2016. T.D.V. en Micone, Tilburg gaan samen verder als Dammend Tilburg.

De Tilburgse verenigingen TDV en Micone zijn een samenwerkingsverband aangegaan voor de nationale competitie, waarin zij meespelen onder de naam "Dammend Tilburg", met twee teams in de hoofdklasse, en een derde team (als combinatieteam met DAM Dongen) in de tweede klasse. Ook hebben TDV en Micone besloten tot een gemeenschappelijke clubavond (de donderdagavond). Maar in de PNDB-competitie blijven TDV en Micone ook in 2016-2017 gewoon als zelfstandige verenigingen uitkomen.
12-07-2016

In Memoriam..... Jan van Berkel overleden.

Jan van Berkel is overleden op 24-06-2016 in de leeftijd van 72 jaar.... Jan is gegaan zoals hij was, heel stil en teruggetrokken. Veel te vlug hebben wij deze fijne man af moeten geven als lid van DOG Uden. Nog erger zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en overige familie en kennissen hebben een zeer fijn mens veel en veel te vroeg af moeten geven, en zullen hem missen tot in lengte van jaren. Op 24 maart jl. vierden we gezamenlijk nog een klein feestje. Zowel Jan als zijn kompanen van het ter ziele gegane BDO waren 40 jaar lid van de KNDB. Trots was hij op zijn verdienste voor de damsport. 40 jaar lang, waarvan 37 jaar bij het Osse BDO en 3 jaar bij het Udense DOG, en nee we waren het niet vergeten, en ja we hebben zijn jubileum op die avond centraal gesteld, terecht naar nu blijkt. Jan was een hele sterke dammer die gevreesd werd tot in de verre omtrekken van Brabant. Zelf heb ik jarenlang de degens met hem gekruist in wedstrijden tegen eerst HDV Heesch en later met BDO tegen het Udense DOG. Jan was de kopman en daar liep hij niet voor weg. Het was moeilijk winnen van Jan en hij was zowel achter het bord, als privaat een op en top gentleman. Zeer sportief, zeer erudiet en eloquent. Vaak was het voor de tegenstanders een eer om van Jan een remise te mogen wegkapen. Toen op 24 maart, na de viering van het jubileum en de daarop volgende dampartij de mannen uit Oss huiswaarts togen, is er op weg naar huis ergens wat mis gegaan. Heel moe, en erg zacht sprekend zei hij tegen zijn kompanen “tot volgende week dan maar weer”. Thuis bij binnenkomst met zijn bos bloemen en zijn gouden bondsspeld zag zijn vrouw meteen dat het niet goed was met Jan. Nadien heb ik nog 2 telefoongesprekken met hem gevoerd. De gesprekken gingen zeer moeizaam. Het zoeken naar woorden, het proberen te formuleren waren moeilijker geworden dan een ingewikkelde dampartij. Toch wist hij mij in die telefoongesprekken te vertellen dat hij het zeer op prijs stelde dat de DOG-ers zo met hem begaan waren. Maar dat hij onder ogen zag dat er misschien geen hoop was. Realist tot op het bittere einde. Op 24-6-2016 is Jan gestorven. Het proces is heel erg snel gegaan. Dat was eigenlijk gezien de omstandigheden goed. Gelukkig is een heel lang ziekbed hem bespaard gebleven. Uiteraard gaan onze gedachten uit naar zijn vrouw, zijn kinderen, kleinkinderen en overige familie en kennissen. Wij wensen hun heel erg veel sterkte in deze zo sombere dagen. Ook de Brabantse Dambond en het Udense DOG treuren om de dood van dit zeer gewaardeerd lid, Hij zal node gemist worden, niet alleen achter de borden, maar ook als mens tot in lengte van jaren......... Arno Bloks, Voorzitter DOG Uden.
18-06-2016

PSV Eindhoven opgeheven. Op de algemene ledenvergadering van 14 juni jl. is besloten de vereniging PSV Dammen per 30 juni a.s. op te heffen. En weer houdt een Brabantse damvereniging op te bestaan en niet zomaar een. PSV Dammen (voorheen Philips DC ) kan bogen op een clubhistorie van bijna 75 jaar en speelde nog afgelopen seizoen in de Nederlandse hoofdklasse. Laten we hopen dat de spelers onderdak vinden bij andere (Brabantse) verenigingen en dat ook zij niet voor de damsport verloren gaan. We weten nog niet wat de KNDB gaat doen. Of de eerste klasse C nu uit 11 teams zal bestaan en elk team een ronde vrij is (lijkt het meest voor de hand te liggen) of dat er alsnog een 12e team aan deze klasse wordt toegevoegd. Wij houden u op de hoogte. Formeel houdt de vereniging per 30-06-2016 op te bestaan.

16-07-2016

Wim van Kasteren heeft aangegeven om, aan het einde van het seizoen 2015-2016, te stoppen als webmaster van de PNDB site. Vanaf heden gaat Henk van der Heijden dit van Wim overnemen. Voorlopig blijft Wim, op de achtergrond, beschikbaar om daar waar nodig eventuele vragen, cq problemen, mee op te lossen. Het bestuur van de PNDB, wil ook via deze weg, Wim hartelijk danken voor zijn jarenlange werkzaamheden voor de site van de PNDB. Dankzij Wim heeft de PNDB de beschikking over een Prachtige site.

17-02-2016

Het digitale boek Brabants Kampioenschap Dammen 2015 is op de website geplaatst. U kunt dit boek ook via de Historie vinden onder Jubileumuitgaven.

22-01-2016

Brabants Damnieuws van december 2015 is geplaatst.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

08-11-2015

Brabants Damnieuws van september 2015 is geplaatst.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

23-08-2015

Brabants Damnieuws van juni 2015 is geplaatst.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

23-08-2015

De laatst bekende informatie over het persoonlijke bekerkampioenschap is geplaatst. U kunt zich nog inschrijven voor het provinciaal persoonlijk bekerkampioenschap.

23-08-2015

De laatst bekende informatie is geplaatst. U kunt zich nog inschrijven voor het provinciaal persoonlijk kampioenschap.

26-05-2015

Het digitale boek Brabants Kampioenschap Dammen 2014 is op de website geplaatst. U kunt dit boek ook via de Historie vinden onder Jubileumuitgaven.

08-05-2015

U kunt zich weer inschrijven voor het Prov. kampioenschap.

25-04-2015

Brabants Damnieuws van maart 2015 is geplaatst.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

07-04-2015

Er zijn afspraken gemaakt m.b.t. mutaties van verenigingen of persoonlijke vermeldingen op deze website.
Webpagina informatie verenigingen
De secretaris van een vereniging kan aan de webmaster een verzoek richten om op de webpagina http://www.pndb.nl/club/index.xhtml mutaties te verrichten voor de eigen vereniging. Daarbij ligt de verantwoording voor het instemmen van de betrokken personen bij de secretaris die aan de webmaster ?de opdracht? geeft om persoonsgegevens te plaatsen.
Webpagina Contact
Een persoon kan aan de webmaster een verzoek richten om zijn / haar gegevens met de bijbehorende functie (bijvoorbeeld jeugdleider) op de webpagina http://www.pndb.nl/contact/index.xhtml te vermelden. In dat geval ligt de verantwoording bij de webmaster om te checken dat de betrokken persoon zelf de aanvraag doet en dus toestemming verleent voor het plaatsen van de persoonsgegevens. Indien de webmaster twijfelt over het zinvol zijn van het op deze webpagina vermelden van een functie, zal aan het bestuur om een uitspraak worden gevraagd.

18-01-2015

De indeling van de Brabantcup wedstrijden van 27 februari is op de website geplaatst.

16-01-2015

Brabants Damnieuws van december 2014 is geplaatst.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

24-12-2014

De gegevens van DC Oisterwijk zijn verwijderd van de homepagina en van de webpagina Verenigingen. Formeel houdt de vereniging per 31-12-2014 op te bestaan.

29-10-2014

De Facebookpagina van De Variant Oudenbosch is onder Verenigingen opgenomen.

29-10-2014

Brabants Damnieuws van september 2014 is geplaatst.

U kunt dit ook vinden via het uitklapmenu onder Historie

29-09-2014

De gegevens van Damschool Tilburg onder Verenigingen zijn aangepast.

28-09-2014

De gegevens van Heijmans Excelsior onder Verenigingen zijn aangepast.

20-09-2014

Ook Rompa Leder D.A.M. Dongen heeft een website. Op de webpagina Verenigingen is een link aangebracht.

13-09-2014

Het gewijzigd programma van de provinciale competities is in de damkalender verwerkt.

07-09-2014

Het programma en de uitslagen van de voorronde zijn op de webpagina geplaatst.

07-09-2014

De eerste uitslagen zijn op de webpagina opgenomen.

29-08-2014

Gegevens H.S.D.V. uit Helden aangepast. Zie Verenigingen in het menu aan de linkerzijde.

09-08-2014

Het Ton van den Elzen Kerstjeugddamtoernooi van 27 december is opgenomen in de damkalender.

04-08-2014

De indeling van de komende competitie is opgenomen. Via het menu aan de linkerzijde kunt u dit overzicht bekijken.

04-08-2014

De indeling van de komende competitie is opgenomen. Via het menu aan de linkerzijde kunt u dit overzicht bekijken.

04-08-2014

De indeling van de komende competitie is opgenomen. Via het menu aan de linkerzijde kunt u dit overzicht bekijken.

28-07-2014

Inmiddels is ook de derde datum voor de Brabantcup wedstrijden bekend.

28-07-2014

De eerste inschrijvingen voor de peroonlijke wedstrijden zijn binnen. Doet u ook mee?
Zie de webpagina voor meer informatie over dit persoonlijk kampioenschap

28-07-2014

De eerste inschrijvingen voor het peroonlijkbekerkampioenschap zijn binnen. Doet u ook mee?
Zie de webpagina voor meer informatie over dit persoonlijk bekerkampioenschap.

18-07-2014

De PNDB lanceert haar nieuwe website.
Er is bewust voor gekozen om de oude webpagina's in de oude opmaak te laten staan. Toch kan het zijn dat u stuit op aandachtspunten. Het is ondoenlijk om alles te controleren. Daarom vragen wij uw medewerking. Met uw hulp kunnen we deze website up to date houden! Wij verzoeken u om alle geconstateerde gebreken, zoals typefouten, onjuiste gegevens, niet functionerende linken, enzovoort, via een email te melden aan de webmaster. Het zou fijn zijn indien u in dat bericht een printscreen kunt opnemen ter verduidelijking van het aandachtspunt. Bij voorbaat bedanken wij u voor alle signaleringen die wij gaan ontvangen.